Utbetalningsförslag på skärm

Utbetalningsförslag på skärm

Senast ändrad: 18 november, 2019

Denna rutin kan köras gång på gång, tills man får ett betalningsförslag som man godkänner för utbetalning. Lämpligast kör man det så att det alltid är det sista som ska åberopas vid den Automatiska betalningen.

Betalningsförslaget används för att se vilka fakturor som förfaller till betalning under det tidsintervall Ni har angett och till vilka belopp.

Kreditfakturor tas inte med om det inte finns några debetfakturor på samma leverantör inom det datum som valts.

Vill ni tempspärra en faktura så klickar ni i tempspärr, så är den spärrad tills den definitiva betalningen har körts.  Spara genom F2 eller genom att gå ner till nästa rad.

Det går även att tempspärra alla och klicka bort tempspärr om det endast är några fakturor som skall släppas igenom.

Vad finns med på listan?

Utbetalningsförslagslistan visar utskriftsdatum, första utbetalningsdag, till och med sista betalningsdag/sista förfallodag, betalningsförslagsnummer, betalningssätt, leverantörsnummer och gironummer.

Listan visar även leverantör, definitivt verifikationsnummer (om annat än det preliminära), förfallodatum, utbetalningsdatum, valuta, betalningskurs, valutabelopp, belopp i svenska kronor, leverantörskategori, ansvarig, debet/kredit och leverantörens fakturanummer etc.

Totalbelopp, betalningssätt, betalningsdag och varje valuta visas, vilka valutabelopp samt beloppet i den egna valutan visas också på listan.

Ange första utbetalningsdag

Ange den dag som är Bank- eller Plusgirots första möjliga utbetalningsdag för automatisk utbetalning. Det är tidigast dagen efter att man har tagit ut utbetalningsförslaget och skickat betalningsfilen.

Fakturor med tidigare förfallodatum betalas på första utbetalningsdagen.

Tom förfallodatum

Förfallodatum föreslås till en vecka framåt i tiden, vilket är en vanlig betalningsperiod. Det kan ändras, även bakåt i tiden, om man har ont om pengar och vill göra endast en dags betalning.

Betalningssätt (B/P/C/M/U/*)

Välj betalningssätt, enligt nedan, som är de vanligaste förekommande. Endast ett betalningssätt kan ingå i den Automatiska utbetalningen via Bankgiro/Plusgiro.

Betalningsförslagsnr

Ange nummer, från och med samt till och med. Ska man köra ett helt nytt utbetalningsförslag anger man 0 – 99999999, så att man får nästa lediga nummer.

För återutskrift kan man anropa tidigare utskrift genom att ange betalningsförslagets nummer.

Verif

Om man vill begära ett begränsat intervall, så ange
verifikationsnummer, from samt tom.

Normalt är att man vill väljer alla, 0 – 999999.

Vill ni ha nytt betalningsförslagsnr på alla

Föreslår ”J” (Ja), eftersom det normala är att man alltid vill ha ett nytt nummer.

Ej med på utbetalningsförslag

Denna lista används för att se vilka betalningar som inte kommit med på utbetalningsförslaget.