Makulering automatisk utbetalning

Makulering automatisk utbetalning

Senast ändrad: 26 september, 2019

Har ett avbrott skett i den automatiska utbetalningen kan detta backas genom att köra denna rutin. Fastställande får inte vara körd.

Viktigt är då att man har lagt samma datumintervall och betalningssätt, som på betalningen. Sista förfallodatum får inte vara lägre än första utbetalningsdag, är detta trots allt fallet så sätt första betalningsdag även till sista förfallodatum.  

Ska betalningen backas så får inga andra betalda leverantörsfakturor finnas med samma betalningsdagar och betalningssätt som inte är betalningsfastställda körda.