Uppdrag – Betal/Lyftplan

Uppdrag – Betal/Lyftplan

Senast ändrad: 19 februari, 2018

Anb/Löp på Uppdraget ska vara markerat med A som i anbud.

Procent inneh        Ange procentsatsen för innehållet belopp

Procent tills        Ange procentsatsen innehållet tills totalt innehållet uppnått procent av totala beloppet.

Lyftbelopp        Ange totala anbudsbeloppet

Fakturatyp = 1 = Accontofakturering

Lägg upp hela lyftplanen med Fakt=J på de lyft som ska faktureras vid första faktureringen och N på de det som inte ska faktureras denna gång.

Lägg upp alla lyftraderna/betalplanen med olika belopp. Exempel nedan.

Detta är efter två lyft är genomförda.