Uppdrag – Avtal

Uppdrag – Avtal

Senast ändrad: 19 februari, 2018

Avtalsfakturering används när det är givet på förhand vilka belopp som ska faktureras. I PP7 finns en särskild modul för detta som heter PP7Avtal.

Ska fakturering ske vid givna tidpunkter så sköts faktureringen automatiskt genom utskrift av avtalsfakturor.

Två typer av avtal kan skötas automatiskt.

  • Fakturering likadant belopp med viss periodicitet
  • Fakturering med olika belopp men med bestämt fakturadatum. Tidsbunden fakturering.

Vid prestationsbunden fakturering d.v.s. när fakturering endast kan ske när en viss prestation är färdig så ska du gå in på avtalet och göra det klart för fakturering.