Kontoplan

Kontoplan

Senast ändrad: 7 maj, 2019

Systemet levereras med EUBas.

Innan ni börjar använda systemet ska kontoplanen korrigeras efter era önskemål.

Efter att ni är gjort kontoplansändringar så kontrollera om ni behöver ändra resultat och/eller balansräkningen se rapportmall enkel i PP7Instr.

Vill ni använda resultatenhet och antal på kontot?

Gå igenom vilka konton som ska kunna ha projekt på sig. Om kontot ska ha projekt ange intäkts och kostnadsgrupper på kontot. Dessa kalkylgrupper ska vara upplagda i Registervård – projekt kalkylgrupper för projektreskontran om ni följt den här självstudien.

Ni kan också styra vilka konton som får användas i fakturering = kund resp. leverantörsreskontran.

Ska kontodel 4 ha aktivitet är det viktigt att ange detta i kontoplanen för de konton där aktivitet ska förekomma.

Ska kontodel 5 innehålla anställd är det viktigt att markera på de konton där de anställdas kostnader och intäkter ska bokas upp.

Längst ner till vänster ”Nytt Konto”

Klicka i detta om nytt konto skall läggas upp

Konto

Ange kontonummer

Namn

Ange namn eller benämning på kontot

ResEnh på konto

X = Obligatorisk. Krävs

J = Ja. Kan finnas.

N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering.

Projekt på kontot

X = Obligatorisk. Krävs

J = Ja. Kan finnas.

N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering.

Kalkylgrupp

Obligatoriskt fält om kontot kan ha projekt. Var noggrann med att fylla i rätt kalkylgrupp.  Är kontot en arbetskostnad lägg en speciell kontogrupp för arbetskostnad knutet till kontot. Finns aktiviteter knutet till kalkylgrupper och aktivitet anges så kommer aktiviteten skriva över den kalkylgrupp som finns på kontot.

Timmar/Antal

Ange om kontot ska ha timmar eller antal knutet till sig.

Lev o Kundfakt

Ange om kontot får användas i kund och/eller leverantörsfakturaregistreringen.

Om kontot börjar på 3 antas att det får användas i kundfakturaregistreringen.

Om kontot börjar på 4,5 eller 6 antas att det får användas i levfakturaregistreringen.

Konto4=Aktivitet i ex

X = Obligatorisk. Krävs

J = Ja. Kan finnas.

N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering

Typ av konto

PP7 föreslår tillgång om kontot börjar med 1,

skuld om kontot börjar med 2

Intäkt om kontot börjar med 3 och övrigt kostnad.

Koncernmellanhavande

X = Obligatorisk. Krävs

J = Ja. Kan finnas.

N = Nej. Finns inte. Fältet hoppas över vid registrering

SRU fält kod

Ange SRU kod om nytt konto

Budgetnyckel

Används av budget prognos systemet för att fördela budgeten/prognosen över perioderna.

Momsruta

Ange vilken ruta detta fält skall till i momsrapporten

SRV kod

Ange SRV kod om nytt konto

IB konto

Kryssa i om det är ett konto i balansräkningen 1000-2999 blir automatiskt ikryssat.

Spärr av konto

Vill du spärra ett konto kryssa i här.