Symbrio Integration

Symbrio Integration

Senast ändrad: 4 april, 2020

Symbrio är ett inköpssystem där man får stor överblick över inköpen och kan jämföra priser från olika leverantörer.

PP7 är integrerat med Symbrio på två olika sätt:

  1. All attest av fakturor görs i PP7
  2. All attest av fakturor görs i Symbrio

Alla leverantörsfakturor läses in Symbrio. Så fort fakturan är inläst i Symbrio, så går en export med information om hela fakturan (inklusive PDF-bild för variant 2) till PP7. I variant 1 så skapar PP7 en egen fakturabild utifrån de inlästa uppgifterna, så man alltid kan se en fakturabild i systemet.

Om attest utförs i Symbrio så går ytterligare en export av fakturan till PP7 efter slutattest. I detta fall visas heller inte funktionerna Leverantörsfakturor för attest i PP7. Attestfråga är fortfarande aktiv dock.

I PP7 finns valet om fakturan skall fastställas direkt vi import eller inte. 

När fakturan sedan är inläst i PP7 finns den åtkomlig för alla behöriga användare.