Händelser

Händelser

Senast ändrad: 1 oktober, 2020

Händelser kan skapas manuellt och automatiskt i PP7. En händelse kan skapas automatiskt på nästan vilket område som helst i systemet, men framförallt används de manuellt i Projekt, Uppdrag och Kundfråga.

Genom att arbeta med händelser kan ni skapa noteringar som är sökbara för andra i systemet. Ni kan också tagga varandra i händelsen vilket leder till att en notifikation går iväg till den som blivit taggad. Även länkar och e-postadresser hanteras i händelsen.

Skapa

För att skapa en ny händelse, gå till projekt-, uppdrags- eller kundfrågavyn. I översiktsflikarna i dessa vyer finns en panel för Händelser. Klicka sedan på knappen Ny händelse och fyll i en rubrik och en text och klicka på OK för att spara din händelse. Du kan också lägga till ett dokument via händelsen. I detta fall sparas dokumentet under Dokumentfliken på området, i den mapp du valt när du sparade din händelse.

Se 

Du kan se alla tidigare händelser direkt på översiktsfliken i Projekt, Uppdrag och Kundfråga. Det finns ett sökfält i händelsepanelen där du kan söka på rubrik och text för att lättare kunna hitta om det finns många händelser.
Bokstaven/Bokstäverna som står i cirkeln bredvid händelsen är initialerna på den som skapade händelsen.

Ta bort/Ändra

Du kan enbart ta bort händelser som du själv har lagt till. Andra händelser kan du enbart titta på. Du tar bort en händelse genom att klicka på  länken i händelsen med texten Ta bort.
 
Om händelsen är kopplad till ett meddelande så får du frågan om du vill ta bort meddelandet också eller inte.
 
Du kan ändra en händelse som du själv lagt till, genom att klicka på länken med texten Ändra.

Länkningar

Du kan skapa länkningar till flera olika saker i en Händelse:
 • skriv @ för att få upp en lista på övriga Ansvariga i systemet och på så sätt “tagga” en eller flera personer. Blir man “taggad” så får man en notis om detta via Meddelandefunktionen i PP7. Man kan också välja att få ett e-mail när man blir taggad genom sina Användarinställningar.
 • Skriver ni in en länk så blir den länken klickbar i händelsen, likaså e-mailadresser.
 • Ni kan länka andra områden i PP7 genom att skriva t ex U10003, där U står för Uppdrag och 10003 är uppdragsnumret ni vill länka till. Ni kan använda
  • P – projekt
  • U – uppdrag
  • K – kund
  • L – leverantör
  • KF – kundfaktura
  • LF – leverantörsfaktura
  • O – offert
  • T – offertprojekt
  • I – inköpsorder
  • F – förfrågan
  • A – ärende
  • UH – underhållsobjekt
  • V – verifikat