Dashboard – projektledare

Dashboard – projektledare

Senast ändrad: 8 mars, 2018

Dashboard för Projektledare är utformad för att en projektledare direkt vid inloggning ska få se viktig information om sitt ansvarsområde. 

Följande nyckeltal visas i Projektledare dashboard. 

Uppgifter

Här visas uppgifter som användaren bör se över, som

  • Antal leverantörsfakturor att attestera
  • Om det finns tid och reseräkning att attestera (beroende på inställningar så öppnas Tid för attest eller Tid för attest projektledare då man klickar på Det finns tid att attestera)
  • Hur mycket som ligger för fakturering
  • Om användaren har några ärenden eller att göra i sina listor
  • Hur många dokument som är utcheckade av användaren

Genom att klicka på länkarna under Uppgifter hittar man mer information om respektive område.

Åldersanalys kundfordringar

Nyckeltalen visar obetalda kundfakturor, uppdelade på olika intervall baserat på förfallodatum. Klicka på de olika staplarna för att gå vidare till listan Kundfakturor för vidare behandling. OBS! Dessa nyckeltal räknas om varje gång dashboard får fokus – värdena är alltså ”live”, till skillnad från övriga nyckeltal i denna dashboard. OBS! För projektledare visas enbart information för egna projekt, om begränsning egna projekt är satt!

Täckningsgrad per projekt

Nyckeltalen visar täckningsgrad per projekt. De 8 första projekten under projektledarens ansvar visas, enbart projekt som har TG <> 0 visas. Avslutade projekt, frånvaroprojekt och interna projekt räknas ej med. Det gör att projektledaren lätt kan se hur projekten hen är ansvarig för går för tillfället. Klicka på en stapel för att komma direkt till det projektet för vidare analys. Nyckeltalen räknas om i automatiserade nattkörningar.

Upparbetningsgrad per projekttyp

Denna graf visar upparbetningsgrad per projekttyp, då det kan vara bra att veta vilken typ av projekt som … De första 8 projekten under projektledarens ansvar visas, avslutade, interna och frånvaroprojekt undantagna. Upparbetningsgraden räknas ut med verklig kostnad / prognostiserad kostnad. Klicka på en stapel för att komma direkt till det projektet för vidare analys. Nyckeltalen räknas om i automatiserade nattkörningar.

Återstående timmar per projektledare