Så här skapar du ett nytt projekt

Så här skapar du ett nytt projekt

Senast ändrad: 21 februari, 2018

Så här skapar du ett nytt projekt

  1. Gå till tabben, Projektdata.
  2. Välj vilken ResEnh projektet ska tillhöra.
  3. Välj ansvarig Projektledare för projektet, som standard kommer ansvarig att vara du som är inloggad.
  4. Ett Projektnummer genereras automatiskt när du har sparat alla uppgifter. Se till att även namnge projektet i rutan bredvid projektnumret.
  5. Välj sedan vilken typ av projekt i Anbud/Löpande, där finns det typer som Anbud, Löpande, Frånvaro, Interna projekt och Avtal. 
  6. Välj den kund som har beställt projektet.

Nu har du alla obligatoriska uppgifter för att kunna skapa ett projekt, men det underlättar för dig och alla andra om du kan fylla i fler uppgifter än så. T.ex. Anbudssumma för hela projektet, Start- och sluttid för projektet och hur många uppdrag som kommer ingå i projektet.