Projekttypning

Projekttypning

Senast ändrad: 31 mars, 2020

I PP7 kan du välja att arbeta med projekttypning. Det innebär att ett projekt kan kopplas till en valfri typ som ni sätter upp själva i Grundparametrarna. Det finns två olika typningsgrupper som kan användas, och varje grupp kan ha hur många typningar som helst.

OBS! I detta dokument kommer vi att hänvisa till typningsgrupperna som Typ1 och Typ2, eftersom ni själva kan döpa dessa grupper till det ni själva vill i Grundparametrarna.

Skapa typningar

Din administrator kan skapa typningar genom att gå till Registervård -> Systeminställningar -> Projekt & Uppdrag -> Typ1/Typ2.

OBS! Dessa menyval syns bara om ni har namnsatt grupperna i Grundparametrarna!

  • Fyll i Typ ID som är ett löpnummer
  • Fyll i en benämning som ni tycker är lämplig
  • Fyll i en notering om ni vill

Använda typningar

För att använda typningarna på dina projekt så väljer du helt enkelt bland de valbara typerna på ett projekt (se bild). 

OBS! Om dessa rutor inte syns på projektet så betyder det att typningsgrupperna inte är namnsatta i Grundparametrarna!

När typningen ändras på ett projekt, så får du frågan om du vill spara en logg över ändringen, som sedan kan användas i en analysrapport, som du kan läsa om nedan.

Rapport

Det finns möjlighet att skriva ut en Excel-rapport över hur många dagar projektet har legat på de olika typningarna. Detta kan vara bra vid till exempel försäkringsärenden.

Öppna utskriftsvyn från Projekthantering -> Rapporter -> Analys projekttypning

Här får du välja vilken Typningsgrupp du vill arbeta med, vilken sortering du vill skriva ut rapporten med, samt ett antal filter.

Fyll i dina val och klicka på Skriv ut.

En Excel-rapport laddas hem till din dator, och du kan nu arbeta vidare med dina siffror. Nedan kan du se ett exempel på hur rapporten kan se ut, beroende på dina val.