Periodisering

Periodisering

Senast ändrad: 27 april, 2020

Periodisering kan göras i Leverantörsfaktura registreringen, Kundfakturering och i Verifikationsregistreringen.

Leverantörsfaktura registreringen

I Registrering/Tolkning ska man ange det vanliga kostnadskontot i rutan Konto*. Sedan klickar man på knappen Kontering/Attest för att få upp konteringsrutan. Där kommer man ha möjlighet att ange önskat periodiseringskonto samt över hur många perioder man vill periodisera beloppet på.

Kostnadskontot skall vara orört. Man anger period from – period tom. Samt det periodiseringskonto som man önskar. Spara och stäng. Periodiseringen kommer att konteras upp per automatik när fakturan blivit slutattesterad och slutregistrerad.

Kundfakturering

Om man skall periodisera en kundfaktura så skall man först börja med att lägga upp ett nytt betalningsvillkor med uppgift om antal ggr per år och periodiseringskonto.

Uppläggning av betalningsvillkor finns i Registervården / Uppstart / Kund-/Levreskontra / Betalningsvillkor.

Väl inne på uppdraget som sedan skall faktureras så anger man det nya betalningsvillkoret för periodisering under fliken Avtal och Kontering. Periodiseringen sker då automatiskt vid fastställandet av fakturan.

Och så här bli konteringen att se ut efter fastställandet. I flik detaljer i Fråga på verifikation så syns vilka perioder kundfakturan intäktsmässigt har fördelat sig på enligt betalningsvillkoret som vi satt upp.

Verifikationsregistreringen

I Registrera Verifikation kan man även periodisera.

  • Konto: Ange rätta kostnadskontot där kostnaden skall ligga efter periodisering.
  • Period from: Skriv in from vilken period.
  • Period tom:  Skriv in tom vilken period.
  • Period Konto: Periodiseringskonto ange balanskontot som periodiseringen skall ske mot.

Vid fastställande av verifikationen så kommer periodiseringen att konteras upp automatiskt.

Efter fastställandet.

Om en periodisering blivit felaktig

På följande vis kan du rätta en periodisering som blivit felaktig.

Gör en bortbokning av den felaktiga periodiseringensraden i verifikationsregistrering och gör en ny bokning med den rätta. Kör sedan dagboksjournal.

OBS viktigt att bokföringsperioderna måst vara upplagda för flera år framåt om periodiseringen löper under flera år.