Checklista IT-Miljö

Checklista IT-Miljö

Senast ändrad: 1 mars, 2018

IT-miljön där PP7 skall installeras och driftas skall uppfylla dessa krav och förutsättningar, innan installation av PP7 kan påbörjas!

PP7 Pro

 • MS SQL Native Client måste finnas installerad på ALLA klienter – tänk på att även en Terminal Server är en klient.
 • Portar för kommunikation med MS SQL Server måste vara öppna i nätverket.
 • Användargrupper för PP7 måste finnas och meddelas till PP7 Affärssystem AB innan installation för behörigheter i SQL Server och i PP7-området i nätverket.
 • Felfri test av ODBC-kommunikation mellan klient och SQL Server skall vara utförd.

PP7 Web & Mobile

 • IIS måste finnas installerad på servern som skall drifta PP7 Web & Mobile.
  • Installerad IIS
  • IIS ASP Classic
  • IIS 6 Metabase Compatibility
  • Enable 32-bit Applications
  • ISAPI and CGI Restrictions
  • URL Rewrite module
  • Port 80 open
  • Non-interactive desktop heap size (recommended setting 3072KiB)
 • Ett användarkonto som är Local Admin på Web-servern måste vara uppsatt och meddelad till PP7 Affärssystem AB.
 • Vid https skall certifikat vara inköpt, domän bestämd och meddelad till PP7 Affärssystem AB.

För DMZ installation gäller även följande

 • Port 8000 skall öppnas mellan DMZ-server och LAN-server
  • Felfri Telnet-test på port 8000 skall vara utförd
 • Microsoft FTP måste installeras på DMZ-server
  • Physical Path sätts till C:\
   (om det är på C:\ som PP7 Web & Mobile skall installeras)
  • Anonymous Authentication Disabled, Basic Authentication Enabled
  • Allow Access to All users (eller om enbart en user, ange Ecosoft) – Read & Write Permissions
  • Port 20 och 21 måste öppnas mellan DMZ-server och LAN-server
  • Uppge för PP7 Affärssystem AB om det är Passive eller Active mode
  • Felfri test av FTP från LAN-server och DMZ-server skall vara utförd
 • Följande registry entry måste finnas på DMZ-servern med värdet ”124f80”
  HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\KeepAliveTime (OBS! Omstart krävs av server efter denna ändring!)