Integration med Dispose

Integration med Dispose

Senast ändrad: 27 april, 2020

Integration med Dipose finns i PP7 både för kund- och leverantörsfaktura. Här beskrivs båda.

Leverantörsfaktura

OBS! Denna integration utgår i R2020.2 och ersätts med integration med DocTech!
 
Leverantörsfakturalösningen mot Dispose hämtar fakturor på en av Dispose uppsatt FTP server, och lägger dem tillgängliga för PP7 att läsa. Processen är en manuell process, där användaren aktivt hämtar och bearbetar fakturorna. Användare får hjälp av att fakturainformation såsom leverantör, belopp, moms, förfallodatum, fakturadatum, ocr och referens kan föreslås från XML-filen.
 
Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att e-faktura leverantör är Dispose.
Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Levreskontra->E-faktura/FTP/Sepa de FTP-uppgifter som behövs för hämtning av fakturafilerna, samt vilket XML-
protokoll som skall användas för tolkning av XML-filerna.

1. Användaren klickar på knappen “Hämta fakturor”  för att koppla upp sig mot FTP och hämta fakturorna
2. Fakturor som finns i mappen “ut” på FTP hämtas över och läggs i korrekt mapp för PP7 (scan/single). Samtidigt laddas en leverantörslista över från PP7 till FTP-servern till mappen “in”.
3. Ur XML-filen som hämtats, läses en base64-sträng, och utifrån den skapas en PDF-fil. Nu kopieras också XML-filen till en bkp-mapp.
4. Användaren ser nu PDF-filen i PP7
5. Användaren klickar på PDF-filen i listan, PP7 läser då xml-filen som hör till denna PDF-fil (samma namn) och föreslår värden (belopp, fakturanr etc) från xml-filen
6. Användaren ser över informationen och klickar på OK
7. Nu tas XML-filen bort ur mappen (XML-filen som kopierats till bkp-mappen ligger kvar!)

Kundfaktura

Kundfaktura via Dispose hanteras genom att de PDF-fakturor som skapas av PP7 skickas upp till Dispose FTP-server, vid fastställande av fakturan. Faktura-PDFen tolkas sedan av Dispose och skickas vidare till slutmottagaren.
  • Ställ in i Registervård->Företagsparametrar att E-fakt kund är “E-faktura” eller “Alla är e-faktura”.
  • Ställ sedan in i Registervård->Grundparametrar->Fakturering->Fakturaexport/E-faktura, de FTP-uppgifter som behövs samt vilken e-fakturatyp som skall användas globalt i systemet.
  • Om ej all kunder skall behandlas med e-faktura, måste e-fakturatyp ställas in på respektive kund som ska ha e-faktura.
  • Fakturan skapas som vanligt i PP7, men vid fastställande av fakturan, så skickas PDF-filen upp till inställd FTP-servern och behandlas vidare av Dispose.