För ett snabbare flöde i hanteringen av era supportärenden ser vi helst att de kommer in via mail.

För ett snabbare flöde i hanteringen av era supportärenden ser vi helst att de kommer in via mail.

Senast ändrad: 11 oktober, 2018

Vi arbetar för att ni ska få en snabbare och mer effektiv supporthantering

PP7 Support finns tillgänglig för att hjälpa er med frågor gällande PP7 och dess funktionalitet.

Maila in information så utförligt som möjligt via e-post för att support ska kunna undersöka problemet lättare och svara snabbare.

OBS! För att hjälpa oss med felsökning uppskattar vi om ni delger oss följande information:
  • Skärmdump på problemet
  • Om problemet uppstår enbart för dig eller även för andra användare
  • Vilket företag det berör om det finns flera företag på samma installation
  • Beskriv hur problemet kan återskapas eller verifieras
  • Förklara i vilka situationer problemet uppstår
  • Ange vilken typ av enhet (PC, platta eller mobil), operativsystem, webbläsare (mobil/webb)
  • Andra funktioner som hanterades när problemet uppstod
  • Vilka effekter problemet får för er
  • Logg och/eller kopia av faktura/rapport mm är bra om det bifogas

Vänliga häslningar
//PP7Support
support@pp7.com