PP7 Version 2019

PP7 Version 2019

Senast ändrad: 3 april, 2019

PP7 utvecklas kontinuerligt och här visas några av de förbättring som vi gjort och en del som ni kunder har efterfrågat. Vi hoppas att vårt jobb kommer er till nytta!

Version 2019.2

Två månader efter release av 2019.1 släpper vi 2019.2 den 8 februrari 2019, med ytterligare förbättringar och nyheter!

RUT

För alla er som arbetar med RUTså har PP7 i R2019.2 infört möjligheten att arbeta med RUT-avdrag på samma sätt som ni kan arbeta med ROT.

Övrigt

 • Vi har kommit ännu längre på administrationsmenyn på webben. Den är fortfarande i Beta-version, men vi räknar med att släppa den till version 2019.3 i april 2019.
 • Mer säkerhet vid återställning av lösenord på webben genom återställningslänkar
 • Inläsning XML-fakturor kan nu hämta betaldatum från leverantörer i stället från XML-filen om man ställer in protokollet så
 • Tydligare loggmeddelanden i XML-inläsning från fil
 • Flertalet mindre buggfixar

Version 2019.1

Efter lång väntan har PP7 nu kunnat sätta version 2019.1 med en mängd intressanta nyheter och fixar! Releasedatum den 1 december 2018.

Hjälpdokumentation

Vår nya online-help är ett levande dokument som hela tiden uppdateras och förbättras. Här kommer ni hitta det ni behöver för att förstå PP7s funktioner, användningsområden och rekommenderat arbetssätt på bästa sätt. I PP7, både i Windows och Webb, klickar ni enklast på F1 för att hamna på nya hjälpen. Men redan nu kan ni surfa in på http://help.pp7.com/ och kolla runt lite!

PP7 på webben

PP7 har de senaste åren arbetat hårt med att skapa en webbad version av PP7 och har kommit väldigt långt i det arbetet. I dagsläget har vi hela projektledar- och chefs-menyn på webben, inklusive alla rapporter. Vi har också kommit väldigt långt i arbetet med Administrationsmenyn, där vi har all funktionalitet inklusive rapporter, men lite test och fix kvar. Vi är mycket stolta att kunna erbjuda en helt webbad lösning till våra kunder redan nu!

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av någon av följande webbläsare med PP7:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Apple Safari

Här kan du få lite tips och tricks för att arbeta på webben!

Tips och tricks

Grafiskt utseende

I vår Desktop app PP7Pro, har vi uppdaterat det grafiska utseendet till att använda teman som påminner om Office 2013. Detta innebär att ni som kund måste göra vissa inställningar i PP7 för att få ett bättre utseende.

Stöd finns för sju olika teman: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access och Publisher.

I PP7 på webben och i mobilen har vi stöd för fjorton olika teman. Dels teman som grundar sig på Office 2013 som i PP7Pro, men också ytterligare sju olika teman som är ljusare varianter av de andra temana.  På så sätt kommer ni lätt kunna känna igen er om ni jobbar både i Windows, webb och mobil.

För de av er som arbetar med flera olika företag kan olika teman användas för varje installerat företag. Detta gör det lättare att särskilja vilket företag man administrerar för tillfället.

Budget/Prognos

Nya möjligheter i tilläggsmodulen Budget/Prognos. Det är nu möjligt att jobba med budget/prognos på uppdragsnivå. Genom att flytta ned arbetet med prognos på uppdragsnivå, får ni en ännu noggrannare och bättre uppföljning och planering av er verksamhet.

Alternativ prognos

Vi har byggt ut funktionaliteten för det löpande prognosarbetet i PP7. Om ni väljer att jobba med vår nya ”Alternativa prognos”-modell, får ni möjlighet att specificera mer i detalj vad som ingår i varje prognostiserad post. Med denna modell krävs att arbetet med prognos görs på konto-nivå i projektet och uppdraget. För uppföljning är detta ett väldigt användbart verktyg! Funktionen finns både på projekt- och uppdragsnivå.

Växla mellan företag

Nu har vi gjort det lättare att öppna nya PP7-fönster i Windows med andra företag, och växla där i mellan. I menyn finns ett val som visar tillgängliga företag och klickar du på ett så öppnas det, är det redan öppet så kommer det i fokus på skärmen.  Detta kan du göra både i PP7Pro och i PP7Web.

Dashboards

I VD/Chefs-dashboard finns nu möjlighet att visa graferna för enbart en vald resultatenhet och du har ansvar för flera olika. Vid start av PP7 visas alltid totalen för alla dina resultatenheter, men efter start kan du välja att se enbart en utvald resultatenhet.

Leverantörsfakturor

Det finns nu fler sätt att ta emot leverantörsfakturor i PP7. I PP7 har det under många år funnits möjlighet att läsa in XML-fakturor från olika leverantörer, men nu har vi utökat vårt samarbete med Apix och InExchange för hantering av elektronisk leverantörs- och kundfakturering.

Attesteringen av leverantörsfakturorna kan också göras på språng när man inte har en dator till hands i mobilappen.

Kontering av leverantörsfaktura

Vid registrering och kontering av leverantörsfaktura händer det ibland att man skriver fel. I tidigare versioner av PP7 har det inte gått att åtgärda felet på ett lätt sätt. Nu har vi lyssnat på våra kunder och erbjuder nu möjligheten att ta bort felaktiga konteringsrader!

Fakturarader

På ett uppdrag kan som ni vet många fakturor ha skapats. Detta kan leda till att det blir många fakturarader och kanske svårt att hitta bland dem. Med ett nytt filter i uppdragsvyn, visar vi nu som standard enbart öppna, ej fakturerade rader. Du kan så klart välja att se på en tidigare faktura, för att se vad som är fakturerat på den.

Säkerhet

Med GDPR uppstod en stor osäkerhet i hela Sverige, vad som egentligen gäller. För PP7s del är det inte så stora förändringar, men vi tänkte att vi skulle ge er möjlighet att göra era inloggningar lite säkrare, så obehöriga ej ska kunna ta sig in i systemet så lätt. Fram till version 11 har lösenorden inte varit känsliga för stora och små bokstäver, och inga krav på längd eller format har heller funnits. Nu finns möjligt, om ni kopplar på den funktionaliteten, att jobba med säkrare lösenord!

Samt många andra önskemål, förbättringar och förändringar, t ex…

 • Vi har tagit bort stödet för att skanna direkt in till PP7 från en skanner som är ansluten direkt till datorn. Enbart stöd för multifunktionsskrivare finns kvar.
 • Inget stöd för TIFF-hantering i leverantörsfakturaflödet.
 • Stöd för BancTec är borttaget.
 • Vi skriver nu registreringsdatum på leverantörsfakturor
 • Möjlighet att skriva och läsa QR-koder på kund- respektive leverantörsfakturor
 • Reseräkningar följer nu samma attestgång som tid
 • Stora förbättringar i ärendehanteringen
 • Utbyggt stöd för elektroniska leverantörsfakturor mot Apix, InExchange och Scancloud
 • Utbyggt stöd för elektroniska kundfakturor via Apix och InExchange
 • Nya komponenter för PDF-hantering, vilket löser problem med konstiga PDF-bilder
 • Nya programikoner för många Windows-moduler
 • Massor med grafiska förändringar och buggfixar

Fullständig Release Notes kan ni hitta här

Att tänka på…

Efter alla större uppdatering av PP7, som R2019 är, finns det några saker att tänka på. För just denna uppdatering gäller följande:

 • Om ni jobbar med PP7s inbyggda auto-tolkning av leverantörsfakturor, så måste alla de mallarna göras om på grund av en uppdatering av de grafiska kontrollerna i systemet
 • Personliga inställningar i PP7 Pro Windows Desktop (t ex bortvalda kolumner och kolumnbredd, samt inställningar i dashboard) måste göras om
 • Skapade favoriter kan i vissa fall fungera olika i Windows och Web.
 • Om ni har använt olika “skins” på era olika bolag, så måste det göras om, då stödet för skinning är borttaget och införandet av teman sätter ett standardtema i alla bolag