Web Clear Cache

Web Clear Cache

Senast ändrad: 11 december, 2018

Efter en uppdatering av PP7Web kan det hända att cache-minnet måste rensas på enheten för att programmet ska fungera felfritt.

Det finns olika webbläsare som kan användas. Här visas hur man rensar cache i Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge.

OBS! Prova alltid Ctrl+F5 för att ladda om sidan innan du börjar med metoderna nedan!

Google Chrome

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer  i webbläsarens verktygsfält   Fler verktyg   Rensa webbinformation.
 3. Klicka på kryssrutorna Cookies och andra webbplatsdataoch Cachelagrade bilder och filer i rutan Rensa webbinformation.
 4. Välj hur mycket data som ska tas bort på menyn högst upp. Om du vill radera allt väljer du tidens början.
 5. Klicka på Rensa webbinformation.

Mozilla Firefox

 1. Klicka på Verktyg-menyn högst upp i Firefoxfönstret och välj Rensa ut tidigare historik…för att öppna fönstret Rensa ut tidigare historik.
 2. För Tidsintervall att ta bort, välj All historik.
 3. Klicka på knappen bredvid Detaljer.
 4. I listan under Detaljer, välj Cache och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade. 
 5. Klicka på Ta bort. Cachen kommer att rensas ut och fönstret Ta bort all historik stängs.
 6. Klicka på Verktyg-menyn högst upp i Firefoxfönstret och välj Rensa ut känslig data…för att öppna fönstret Rensa ut känslig data.
 7. Välj Cacheoch kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade.
 8. Klicka på Rensa nu. Cachen kommer att rensas ut och fönstret Ta bort all historik stängs.

Microsoft Edge

 1. Om du vill visa webbhistoriken väljer du Hubben  Historik .
 2. Välj Radera all historik.
 3. Välj de data du vill ta bort från datorn. Klicka sedan på Radera.
 4. Om du använder Cortana och vill ta bort webbhistorik som lagras i molnet markerar du Ändra det som Microsoft Edge känner till om mig i molnetoch väljer sedan Rensa webbhistorik.