Uppsättning användare

Uppsättning användare

Senast ändrad: 2 maj, 2019

Gå till – Systemunderhåll/Inställningar – Användare

Användare som skall kunna logga in i PP7Pro

Fyll i id utifrån det system ni använder för de anställda. Ex två första bokstäverna i förnamnet och i efternamnet.

Skapa ett lösenord tillfälligt eller ett som den anställde ska ha. Om tillfälligt skapas och den anställda själv ska få välja lösenord bocka då i Byt lösenord nästa inloggning.

Fliken behörighet på företag måste företag som användaren skall komma åt att läggas in. Urval ses genom att klicka med musmarkören på Ftg>> rubriken.

Fliken Behörighet på resultatenhet om användaren endast skall kunna se och komma åt en viss resultatenhet läggs det in här.

Fliken info visar när inloggning skett senast

Användare som skall tidredovisa

Skall den anställda tidredovisas måste den läggas upp i Registervården.

Gå till – Registervård/Uppstart/Tidsredovisning – Anställd/Resurs

I urvalet kan personen hämtas om den redan är upplagd som användare i systemunderhåll annars måste personen läggas upp i denna vy.

Fliken adress– fyll i uppgifterna som efterfrågas och som är relevanta för er. Resultatenhet kan väljas på den anställda för att veta vilken som den ska tillhöra. Vilken typ av resurs och personalkategori som anställd ska ha. Bocka i om mobila uppdrag används  av projektledarna.

Fliken registerdata – faktiskt månadslön alternativt timlön läggs upp och ett kostpris kommer automatiskt räknas fram och användas på projekten och uppdragen vid tidsrapportering. I  registervården, grundparametrar, tidsredovisning kan en procentsats vara registrerad för soc påslag. Kostpriset kommer att räkna med detta påslag utifrån timlönen alt månadslönen per timme.

Fliken tidbank – tiden kan följas på den anställda omkategorierna används

Fliken dokument–  tillämpar ert företag dokumenthantering kan dokument läggas in här på den anställde ex betyg intyg etc

Fliken utbildning – om registrering önskas av utbildning den anställde har kan det läggas under denna flik.

Projektledare/Ansvarig

Gå till – Registervård/Parametrar – Projektledare/Ansvarig

Ange samma ID som i modulen systemunderhåll och för tidredovisning.

Här kan ni även ange beloppsbegränsning för attest av leverantörsfakturor.

Användarlista

Gå till – Systemunderhåll/Inställningar – Användarlista

Här kan ni filtrera på Aktiva, Inaktiva och Alla användare.

Utskrift till skrivare eller pdf är tillgängligt.

Dubbelklicka för mer information om specifik användare.