Spärra användare

Spärra användare

Senast ändrad: 2 maj, 2019

Steg 1:

Öppna modulen – Systemunderhåll

Gå sedan till – Inställningar/Användare

  • Bocka i ”Användarid är spärrat”.

Steg 2:

Öppna modulen – Registervård

Gå sedan till Uppstart/Tidredovisning – Anställd/Resurs

  • Bocka i ”Slutat”.

Steg 3:

Gå till Registervård/Projektledare – Ansvarig, om det gäller en projektledare

  • Bocka även i här ”Slutat”.

Information :

Efter att man spärrat användaren så frigörs licensen och det kommer till återanvänding .