Så här lägger du till en “Att göra”-post

Så här lägger du till en “Att göra”-post

Senast ändrad: 19 februari, 2018

För att lägga till en “Att göra”-post kopplad till ett projekt, ett uppdrag eller ett offertuppdrag kan du göra så här:

 1. Välj det projekt eller uppdrag som di vill koppla din “Att göra”-post till.
 2. Välj fliken “Att göra”.
 3. Har du inte redan valt ett projekt eller uppdrag måste du göra det nu i filterdelen av sidan nedanför verktygsmenyn. Fyll i resultatenhet och projektnummer.
 4. Nu kan du börja fylla i din “Att göra”-post i tabellen.
 5. För att den ska skapas är det minsta du måste fylla i utförande datum, beskrivning och ansvarig.
  • Du själv kommer vara förvald men du kan också välja att utse någon annan som ansvarig.
 6. Glöm inte att spara upp i verktygsmenyn.

Om det redan finns “Att göra“-poster under “Uppgifter” på din dashboard kan du lägga till poster som är helt frikopplade från projektstrukturen.

 1. Klicka på “Du har * att göra” för att komma till “Att göra“-vyn.
 2. Klicka där sedan på ett av de befintliga ärendenumren i tabellen.
 3. Klicka på “Rensa/Lägg till” i verktygsmenyn högre upp på sidan.
 4. Fyll i ditt ärende i det tomma formuläret.
  • Om du väljer att inte koppla din “Att göra“-post här kommer din post inte vara länkad till projektstrukturen.
 5. Glöm inte att spara, genom att trycka på “spara”-knappen i  verktygsmenyn.