Räntefakturering

Räntefakturering

Senast ändrad: 27 april, 2020

Räntefakturor skrivs ut för att påverka våra kunder att betala snabbare samt för att få in räntepengar för de fakturor som inte betalats i tid.

Räntesatsen ändrar man också i Registervård/Grundparametrar/Kundreskontra/Allmänt.

Kom ihåg att ta ut Fakturafastställande/Dagbok.

Utseende på räntefakturor kan ändras i PPDesign fältfil är Krer0330.flt och PP7Layouten heter PP7Ranta. Ändrar ni denna spara den som under annat namn och ange detta namn i Registervård/Grundparametrar/Kundreskontra/Allmänt kundreskontralayout. I övrigt se PPDesign i Registervård/Order/Fakturering.

Urval på K/R

Urval om utskrift ska ske per kund eller per resultatenhet och inom resultatenheten per kund.

ResEnh

Ange resultatenhetsintervall om urval är ResEnh.

Kundnr

Ange kundnummer intervall om urval är kundnummer.

Vår referens

Ange vem som ska svara på eventuella frågor om en kund ringer.

Är detta definitiv räntefakt (J/N)

Genom att svara ”N (Nej) på frågan, får man en preliminär
utskrift av räntefakturor. Dessa saknar fakturanummer.

Man kan spärra fakturor från räntefakturering i Ändring kundfaktura och därefter köra ett nytt förslag tills man är nöjd. Därefter kan definitiv räntefakturering köras.

Ange bokfdatum

Ange det datum som ska skrivas på räntefakturan.