Projekt – Priser

Projekt – Priser

Senast ändrad: 4 april, 2018

Projektspecifika priser

Här läggs projektspecifika priser och rabatter in. Projektets priser hämtas före eventuella priser som finns på kunden.

På varje projekt kan man registrera ett rabattbrev eller ange en generell rabatt, alternativt prispåslag. Rabattbrevet registreras i modulen Registervård/Parametrar/ Artiklar/Priser –Kund-/Projektrabatter och knyts sedan till projektet vid projektanmälan.

Vill man göra ett generellt påslag, alternativt rabatt på intern eller extern prislista, ange prislista och procentsats med plus eller minus framför. Finns en rabatt upplagd både på kunden och på projektet kommer PP7 i första hand att välja den som är registrerad på projektet.

Priser kan ställas in på kundnivå, projektnivå men också på enskilda uppdrag. Projekt ärver från kundnivå och uppdrag från projektnivå. Och i motsatt riktning i hierarkin överrider de också varandra.

Detta göra att man kan sätta ett specifikt pris på ett enskilt projekt eller uppdrag för en kund.

Marknadspris/Grundpris
Om projektet skall utgå från annat pris än det som finns i Grundparameter eller på kund ange detta här.

Rabattbrev
Skall projektet ha priser enligt ett särskilt rabattbrev ange detta här.

Ingen automatisk prisuppräkning
Bocka i denna ruta om prisuppräkning sker i prismodulen, så undantas detta projekt.

Extern prislista nummer
Skall projektet följa en speciell extern prislista anges detta här.

Rabatt/Påslag Extern prislista
Skall projektet ha en generell rabatt eller påslag på extern prislista anges detta här. OBS rabatt anges med minus.

Sortering och summering i fakturautskrift
Skall projektets fakturor summeras eller sorteras på speciellt sätt anger ni detta här.

Om summering skall ske av flera order till en faktura så måste varje order göras ”klar för fakturering” och därefter skrivas ut i den särskilda rutinen som finns för utskrift av fakturor.

Priser – Interna artikelregistret
Är speciella priser överenskommet för projektet på artiklar i interna artikelregistret anges de här.
Ofta är det arbetskostnaden som är specifik för projektet.

Artnr
Ange artikelnr från interna prislistan för ett speciellt pris som endast skall gälla för detta projekt. Med tangenten F4 visas artikellistan.

Benämning
Artikelbenämning visas.

Apris
Ange det á pris artikeln skall ha.

Överföring till fakturering
Överföring av kostnader som kommer t.ex. via leverantörsfaktura kommer automatiskt över till fakturering med angivet påslag.

Exempel:                        

Byggmaterial överförs till fakturering med 20 % påslag.
Underentreprenörsjobb förs över till fakturering med 10 % påslag.
Resors och traktamenten överförs utan påslag.

Prioritering av priser

I modulen Registervård/Grundparametrar/Fakturering/Prioritet Priser/

Visas prioritetsordningen för interna och externa prislistor.

PP7 hanterar och prioriterar priser enligt följande;

  1. Projektspecifikt pris
  2. Kundspecifikt pris
  3. Pris per Resultatenhet
  4. Pris enligt grundparameter