Projekt – avslut

Projekt – avslut

Senast ändrad: 12 september, 2019

Avlut av projekt

BEHÖRIGHET! Möjlighet finns att begränsa vilka behörigheter som får öppna avslutade projekt. Detta görs i grundparametrarna.  Om Budget/Prognos används gäller denna parameter även avslut av projekt.

När projektet är klart och alla fakturor, intäkter, och kostnader bokförda gör Ni ett definitivt avslut av projektet genom att i projektavslutsrutinen ange ett ”definitivt avslutsdatum”.

Ni kan även välj att preliminäravsluta era projekt. Om projektet har balanserats så kommer preliminärt och definitivt avslut att boka bort balanseringen. Efter att projekt är preliminärt eller definitivt avslutat sker ingen mer balansering. När projektet är definitiv avslutat kan inga mer bokningar ske på projektet.
OBS! Budget/Prognos är en tilläggsfunktion i PP7. Kontakta er PP7 återförsäljare för mer information!
Avslut

Ange om ni vill göra ett preliminärt eller definitivt avslut.

Vill ni backa från definitivt avslut till preliminärt så klicka i ”prelavslutat” och ange blankt i ”avslutsdatum”, klicka på ”avslut OK” eller ”Spara”.

Backning där projektet skall öppnas helt igen. Klicka i ”pågående” ange backningsdatum och klicka ”Backning OK”.

Prel slut

Ange preliminärt avslutsdatum. När projektet preliminäravslutas så kan intäkter och kostnader fortfarande bokas på projektet men eventuell balansering eller resultatberäkning vänds bort och det kommer inte att ske någon balansering efter preliminäravslutet.

PP7 kontrollerar att preliminärt avslutsdatum ej sker i stängd period.

Verkligt slut

Ange verkligt avslutsdatum. När projektet definitivavslutas så kan intäkter och kostnader inte längre bokas på projektet men eventuell balansering eller resultatberäkning vänds bort och det kommer inte att ske någon balansering efter avslutet.

PP7 kontrollerar att avslutsdatum inte är tidigare än senaste bokföringsdatum samt att avslut inte sker i stängd period.

Avslut OK
Vid avslut av projekt kommer alla Uppdrag att klarmarkeras och eventuella resultatberäkningar som successiv vinstavräkning att vändas tillbaka i nästa körning av resultatberäkningen. Alla uppdrag under projektet avslutas också.
Backning
Vid Backning av avslut, klicka i ”pågående” ange backningsdatum och tryck på knappen ”Backning OK”. Vid backning öppnas alla Uppdrag som automatiskt klarmarkerades i samband med avslut. PP7 kontrollerar att backningsdatum inte sker i stängd period.