Projektsammandrag

Projektsammandrag

Senast ändrad: 12 februari, 2018

Projektsammandrag kan du som användare se dina projekt som är under din kontroll. Det kan vara projekt som du är projektledare, granskare i eller att du helt enkelt finns med i listan för projektåtkomst.

Det finns ett antal filter för att lättare hitta det du söker om det finns många projekt i listan. T.ex. kan du filtrera på ResEnh.

För att komma till ett specifikt projekt måste du klicka på Projektnumret. 

Bra att tänka på…

BEHÖRIGHETEN! Om användaren har en begränsning att bara se sina egna projekt, är det inte möjligt att se andras projekt. I annat fall finns det möjlighet att visa projekt för en annan projektledare också. Om användaren är behörig för flera resultatenheter visas alla projekt för dessa enheter.