PP7 Version 2020

PP7 Version 2020

Senast ändrad: 25 februari, 2020

PP7 fyller 30 år under 2020, och det firar vi genom att släppa vår bästa produkt någonsin! Missa inte att uppdatera till senaste versionen!

PP7 finns nu helt på webben och en stabil, smidig och enkel molnlösning finns att tillgå! Under 2020 kommer vi att sluta införa ny funktionalitet i våra Windows-produkter, och fokusera helt på Webb och Mobil. Support och underhåll kommer dock att fortsätta ett antal år framåt. Men vill ni hänga med i utvecklingen, bör ni fundera på att gå upp i PP7 Cloud snarast!

Här kan ni se några av de fantastiska nya funktioner och förbättringar som vi genomfört sedan sist. 

Web

På webben finns nu följande roller och funktionalitet, fullt utbyggda:

 • Tidrapportör
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Lageransvarig
 • Avdelningschef
 • VD/Chef
 • Administratör
 • Registervård
 • Systemunderhåll

Det innebär att allt ni tidigare har gjort i PP7 på Windows nu kan göras via webben – plus mycket mer!

Molnlösning

Vi kan nu erbjuda alla våra kunder en fullständig molnlösning för ert affärssystem! Fördelarna med en molnlösning är många.

 • Flexibilitet – ni kommer åt ert affärssystem var som helst och när som helst
 • Uppdateringar – vi gör kontinuerliga uppdatering i vår molntjänst vilket gör att ni alltid har den senaste versionen
 • Drift – ni behöver inte drifta affärssystemet själva, vi tar hand om allt
 • Säkerhet – vår molntjänst har backuper, övervakning och avancerade brandväggar, ni behöver inte tänka på det
 • Teknik – vi ser till att våra molnservrar alltid har den senaste tekniken
 • Miljö – ni delar resurser med andra och förbrukar bara den energi ni använder, varken mer eller mindre

Användarstöd

PP7 Kunskap är en ny funktion i PP7 Web som ger dig som användare en hjälp i ditt arbete med PP7. Här kan du få snabb hjälp genom att söka direkt i PP7s kunskapsdatabas, få förslag på hjälptext för närliggande områden, läsa senaste nytt från PP7 och hålla koll på din öppna supportärenden!
 

Meddelanden

Nu finns möjligheten att skicka meddelanden till varandra i PP7 på webben!

Funktionen fungerar som en intern kommunikationskanal, där användare kan skicka till en annan användare, eller till hela företaget. Du hanterar dina meddelanden från den översta verktygsraden i programmet, vid kuvertet.

Om du har fått ett meddelande blir du notifierad om det direkt i dashboard!

Läs mer här

Dashboard

Er Dashboard på webben är förbättrad och har ny funktionalitet. Bland annat har funktionen “Att göra” nu en mer visuellt framträdande roll och  även funktionen “Händelser” visas upp i tydliga paneler.

Vissa grafer är uppdaterad och även nya har tillkommit.

Vi har även lagt till rutor med snabb information om olika KPI-värden.

Läs mer här

Inregistrerade leverantörsfakturor

På webben har Ändra kontering och attestant före journal bytt namn till Inregistrerade leverantörsfakturor för att bättre illustrera vad som visas i listan. 

Här finns nu utbyggd funktionalitet som gör att du redan här kan byta PDF-bild, slå ihop PDF-bilden med andra PDFer samt ändra grundläggande uppgifter på fakturan, såsom Leverantör, belopp och moms.

I och med att fler och fler företag arbetar med inläsning av leverantörsfakturor från en scanningpartner, finns här möjlighet att justera uppgifter i fakturan innan den fastställs. Här finns också möjlighet att göra inleverans mot inköpsorder, flytta fakturan till Registrering/Tolkning samt ta bort fakturan helt.

Läs mer här

Etiketter

Sätt etiketter på olika områden i PP7 web och hitta det du söker lättare! Genom att skapa etiketter och sätta dessa på olika områden i systemet kan ni lättare strukturera, söka och hitta saker som hör ihop. I den globala sökningen kan ni söka efter etiketter, och vissa rapporter kan också användas med sortering på etiketter.

Läs mer här

Händelser

Händelser kan skapas manuellt och automatiskt i PP7 web. En händelse kan skapas på nästan vilket område som helst i systemet, men framförallt används de i Projekt, Uppdrag och Kundfråga.

Genom att skapa händelser kan ni skapa noteringar som är sökbara för andra i systemet. Ni kan också tagga varandra i händelser vilket leder till att en notifikation går iväg till den som blivit taggad. Även länkar och e-postadresser hanteras i händelser.

Läs mer här

Att göra

I PP7 finns en global funktion som kallas “Att göra”. Denna rutin fungerar som en notering som kan användas som en påminnelse för användaren. Man kan skapa hur många “Att göra”-poster som helst och de kan skapas manuellt, men genereras också genom olika automatiska rutiner i systemet.

Denna funktion har funnits länge i PP7, men är nu utbyggd i PP7 web till att visas upp på ett tydligare sätt som också bidrar till en mer aktiv användning.

Läs mer här

Skapa nytt

Skapa nya projekt, uppdrag, kunder, att göra och leverantörer snabbt och smidigt i PP7 web. Genom att klicka på plus-tecknet i övre högra hörnet får ni möjlighet att skapa detta genom att enbart ange det allra mest grundläggande. När ni klickar OK så öppnas ditt nya projekt, eller vad som nu är skapat, för vidare behandling.

Dagbok

Dagbok i PP7 har funnits i många år på projektnivån. Nu har vi även lagt till dagboken på uppdragsnivå, både för Windows och web, gjort det möjligt att skapa och läsa dagbok i mobilen och förnyat utskrifterna!

Kundfråga

I kundfråga hittar ni som vanligt alla kundfakturor för vald kund, men nu ser ni direkt fakturabilden i vyn i PP7 web.

Vi har också skapat en översikt i PP7 web för kunden som visar öppna uppdrag, ärenden, underhållsobjekt samt händelser.

Läs mer här

Ärendehantering

Ärendehantering har blivit ordentligt ombyggd i PP7 web med smidigare hantering, bättre översikt och diskussionstrådar.

Möjlighet finns att läsa in från e-post eller koppla sig på ett API. 

Läs mer här

Rapporter

För att förenkla för våra användare har vi skapat en rapportöversikt i PP7 web, där systemets alla rapporter återfinns. Detta skapar en översiktlighet och enkelhet för att söka och skriva ut rapporter.

Så klart finns genvägarna i menyn kvar, så ni känner igen er fullt.

Läs mer här

PP7Pro

Vår Windows-produkt PP7Pro har funnits i mer än 20 år nu. Det har blivit dags för oss att börja titta på att avveckla den produkten och fokusera helt på vår webbprodukt. Trots detta har vi gjort en hel del förbättringar i PP7Pro. Alla generella rättningar slår igenom automatiskt både i PP7Pro och PP7Web. Ta en titt på vår hela Release Notes för att se mer detaljer!

Samt många andra önskemål, förbättringar och förändringar, t ex…

 • En ny vy Ej attesterad tid och reseräkning är tillagd för att snabbt och enkelt kunna hitta tid som saknas
 • En ny vy Verifikationer som gör att man lätt kan hitta problematiska verifikat och snabbt fastställa dem
 • Det är möjligt att skapa en ny arbetsorder direkt från mobilen
 • Förbättringar i samlingsfaktureringen med översikt på projekt/kund som visar ingående uppdrag (enbart web)
 • I vyn Leverantörsfråga kan man nu se PDF-fakturan för varje fakturarad genom att klicka på raden, på web
 • Inställning för om man ska skriva registreringsdatum eller inte på leverantörsfakturan finns i grundparametrar
 • I förhandsgranskningen av fakturaunderlaget ser man nu en gruppering över tid, material och levfakturor
 • Ni kan nu lägga till dokument till ett verifikat i PP7 web
 • Utläsning till Visma tar nu med projekt och resenh om man väljer det i utläsningen
 • Möjlighet att skapa ny arbetsorder från arbetsorderdelen
 • Mängder med mindre grafiska förändringar och buggfixar

Att tänka på…

Efter alla större uppdatering av PP7, som R2020 är, finns det några saker att tänka på. För just denna uppdatering gäller följande:

 • Personliga inställningar i PP7 Pro Windows Desktop (t ex bortvalda kolumner och kolumnbredd, samt inställningar i dashboard) måste göras om
 • Skapade favoriter kan i vissa fall fungera olika i Windows och Web.