PAXml

PAXml

Senast ändrad: 16 augusti, 2018

PAXml är ett standardformat för in- och utläsning av data till och från PA-system, såsom lönesystem. Här listas inställningar och handhavande för utläsning av PAXml löneunderlag från PP7 Affärssystem. PP7s integration gäller för PAXml 2.0! i dagsläget för vi över enbart tid och frånvaro men möjlighet finns att bygga ut med att föra över personal, resultatenheter och annat. Se dokumentation!

Inställningar i PP7

Lönearter skall läggas in i systemet enligt bild. Lönearterna måste vara av typ som PAXml-formatet förstår (se bilaga 1 i denna artikel). Lönearter måste kopplas till de artiklar som skall användas i PP7.

  • Lönearter som markeras med ”Överföring Agda övrig tid” förs över som LÖNEKODER – om det finns lönearter som EJ är listade i Bilaga 1 nedan, så ska dessa alltid markeras som LÖNEKOD.
  • Övriga lönearter förs över som TIDKODER
  • Lönearter som markeras med Antal till lön förs över med antal
  • Lönearter markerade med ”Antal+Apris till lön” eller ”Apris kan ändras. Antal+Apris till lön” får även apris i överföringen

OBS! Enbart artiklar som har kopplade lönearter kommer med i lönefilen!

OBS! I databasversion 10.2 och äldre måste TIDD0060.LONEART utökas till 10 tecken och TIDD0060.NAMN till 50 tecken, samt REGD0110.LONEART till 10 tecken!

OBS! Lägg filen paxml.psd hos kund (i mappen XSD under roten)!

Handhavande i PP7

  1. Välj som PP7 Administratör menyn Tid och Reseräkning -> Export/Import -> Överföring med PAXml
  2. Gör din urval (datumintervall, kategori etc) och klicka på OK
  3. Filen skapas och du kan hämta upp den genom att klicka på knappen med pilen
  4. Läs in filen i lönesystemet

Löneunderlaget

Löneunderlaget som skapas från PP7 innehåller följande information:

1.   Tidtrasaktioner – övertid, OB-tillägg, frånvaro samt arbetade timmar för timanställda

·        Tidtransaktioner läses ut per dag, med datum, tidkod och timmar.

·        Alla transaktioner där vi hittar uppdraget får med resultatenhet (dimension 1) samt uppdragsnummer (dimension 6 – egentligen projekt!)

2.   Lönetrasaktioner – traktamenten, utlägg, representation, milersättning, restid etc

·        Läses ut per dag, med lönekod, datum, antal, apris (belopp till lön) och info-text. Om lönearten är inställd på att hämta både antal och belopp så hämtas belopp till lön från PP7 till underlaget. Annars hämtas kostpriset till underlaget.

·        Alla transaktioner får med resultatenhet (dimension 1) samt uppdragsnummer (dimension 6 – egentligen projekt!)

OBS! Om flera rader finns på samma dag och artikel skapas två poster i underlaget!

Bilaga 1

Koder

Koder som är tillåtna tidkoder kan användas i tidtransaktioner, lönekoder används i lönetransaktioner. Vissa koder är tillåtna som både tidkod och lönekod. Resekoder används ej i PP7!

Dessa koder används som lönearter i PP7 och kopplas till artiklar. Dessa koder är de som läggs i löneunderlaget.

OBS! All TIDKODER måste vara av de nedan fördefinierade koderna! Om man vill skicka in företagets tidigare vanliga lönearter, så måste de skapas som LÖNEKODER (markera ”Övrig tid” på lönearten för att tala om för systemet att just denna löneart ska användas som lönekod till PAXML)!

Frånvaro (Endast tidkod)

Sjukdom

SJK

Sjukdom – Karensdag

SJK_KAR

Sjukdom – Sjuklön (Arbetsgivaren betalar)

SJK_LÖN

Sjukdom – Sjukersättning (FK + 10% sjuklön)

SJK_ERS

Sjukdom – Sjukpenning (Försäkringskassan)

SJK_PEN

Arbetsskada

ASK

Havandeskapspenning

HAV

Föräldraledig

FPE

Vård av barn

VAB

Smittbärare

SMB

Utbildning (semestergrundande)

UTB

Militärtjänst (max 60 dagar)

MIL

Svenskundervisning för invandrare

SVE

Närståendevård

NÄR

Tjänstledig

TJL

Semester

SEM

Semester – betald

SEM_BET

Semester – sparad

SEM_SPAR

Semester – obetald

SEM_OBE

Semester – förskott

SEM_FÖR

Kompledig

KOM

Permission

PEM

Permitterad

PER

Fackligt arbete

FAC

Arbetstidskonto

ATK

Kontaktdagar

KON

Pappaledig

PAP

Sjukjour 1

JS1

Sjukjour 2

JS2

Sjukjour 3

JS3

Sjukberedskap 1

BS1

Sjukberedskap 2

BS2

Sjukberedskap 3

BS3

Arbetstidsförkortning

ATF

Frånvaro övrigt 1

FR1

Frånvaro övrigt 2

FR2

Frånvaro övrigt 3

FR3

Frånvaro övrigt 4

FR4

Frånvaro övrigt 5

FR5

Frånvaro övrigt 6

FR6

Frånvaro övrigt 7

FR7

Frånvaro övrigt 8

FR8

Frånvaro övrigt 9

FR9

Tidssaldon (endast tidkod)

Schematid (avtalad schematid)

SCH

Flextid +/-

FLX

Tidssaldo 1

TS1

Tidssaldo 2

TS2

Tidssaldo 3

TS3

Tidssaldo 4

TS4

Tidssaldo 5

TS5

Tidssaldo 6

TS6

Tidssaldo 7

TS7

Tidssaldo 8

TS8

Tidssaldo 9

TS9

Närvaro/arbetstid (tidkod eller lönekod)

Arbetstid (arbetstid inom schematid)

TID

Timlön (arbetstid utanför schema/timanställd)

ARB

Mertid

MER

Övertid 1 – betalning

ÖT1

Övertid 2 – betalning

ÖT2

Övertid 3 – betalning

ÖT3

Övertid 4 – betalning

ÖT4

Övertid 5 – betalning

ÖT5

Övertid 1 – Komptid

ÖK1

Övertid 2 – Komptid

ÖK2

Övertid 3 – Komptid

ÖK3

Övertid 4 – Komptid

ÖK4

Övertid 5 – Komptid

ÖK5

Jourtid 1

JR1

Jourtid 2

JR2

Jourtid 3

JR3

Beredskapstid 1

BE1

Beredskapstid 2

BE2

Beredskapstid 3

BE3

Restid 1

RE1

Restid 2

RE2

Restid 3

RE3

Närvaro övrigt 1

NV1

Närvaro övrigt 2

NV2

Närvaro övrigt 3

NV3

Närvaro övrigt 4

NV4

Närvaro övrigt 5

NV5

Närvaro övrigt 6

NV6

Närvaro övrigt 7

NV7

Närvaro övrigt 8

NV8

Närvaro övrigt 9

NV9

Tillägg (tidkod eller lönekod)

OB-ersättning 1

OB1

OB-ersättning 2

OB2

OB-ersättning 3

OB3

OB-ersättning 4

OB4

OB-ersättning 5

OB5

Sjuk-OB 1

OS1

Sjuk-OB 2

OS2

Sjuk-OB 3

OS3

Sjuk-OB 4

OS4

Sjuk-OB 5

OS4

Helglön

HLG

Skifttillägg

SKI

Lönetillägg övrigt 1

LT1

Lönetillägg övrigt 2

LT2

Lönetillägg övrigt 3

LT3

Lönetillägg övrigt 4

LT4

Lönetillägg övrigt 5

LT5

Lönetillägg övrigt 6

LT6

Lönetillägg övrigt 7

LT7

Lönetillägg övrigt 8

LT8

Lönetillägg övrigt 9

LT9

Övriga ersättningar (endast lönekod)

Månadslön

MÅNLÖN

Timlön

TIMLÖN

Bonus

BONUS

Provision

PROVISION

Förskott

FÖRSKOTT

Utlägg

UTLÄGG

Resekostnadsersättning

RESERS

Inrikes traktamente – skattefri

INR_FRI

Inrikes reducerat traktamente – skattefri

INR_RED

Inrikes traktamente – skattepliktig

INR_SKT

Inrikes helt traktamente – skattefri

INRHEL_FRI

Inrikes reducerat helt traktamente – skattefri

INRHEL_RED

Inrikes helt traktamente – skattepliktig

INRHEL_SKT

Inrikes halvt traktamente – skattefri

INRHLV_FRI

Inrikes reducerat halvt traktamente – skattefri

INRHLV_RED

Inrikes halvt traktamente – skattepliktig

INRHLV_SKT

Inrikes endagstraktamente – skattepliktigt

INRDAG_SKT

Inrikes nattraktamente – skattefri

INRNAT_FRI

Inrikes nattraktamente – skattepliktig

INRNAT_SKT

Utrikes traktamente – skattefri

UTR_FRI

Utrikes reducerat traktamente – skattefri

UTR_RED

Utrikes traktamente – skattepliktig

UTR_SKT

Utrikes helt traktamente – skattefri

UTRHEL_FRI

Utrikes reducerat helt traktamente – skattefri

UTRHEL_RED

Utrikes helt traktamente – skattepliktig

UTRHEL_SKT

Utrikes halvt traktamente – skattefri

UTRHLV_FRI

Utrikes reducerat halvt traktamente – skattefri

UTRHLV_RED

Utrikes halvt traktamente – skattepliktig

UTRHLV_SKT

Utrikes endagstraktamente – skattepliktigt

UTRDAG_SKT

Utrikes nattraktamente – skattefri

UTRNAT_FRI

Utrikes nattraktamente – skattepliktig

UTRNAT_SKT

Milersättning – skattefri

MIL_FRI

Milersättning – skattepliktig

MIL_SKT

Milersättning privatbil – skattefri

MILPRI_FRI

Milersättning privatbil – skattepliktig

MILPRI_SKT

Milersättning tjänstebil – skattefri

MILFTG_FRI

Milersättning tjänstebil – skattepliktig

MILFTG_SKT

Milersättning tjänstebil diesel – skattefri

MILDIS_FRI

Milersättning tjänstebil diesel – skattepliktig

MILDIS_SKT

Kostförmån (inrikes)

MATFRM

Kostförmån frukost inrikes

MATFRM_FRU

Kostförmån lunch inrikes

MATFRM_LCH

Kostförmån middag inrikes

MATFRM_MID

Kostförmån (utrikes)

UTRFRM

Kostförmån frukost utrikes

UTRFRM_FRU

Kostförmån lunch utrikes

UTRFRM_LCH

Kostförmån middag utrikes

UTRFRM_MID

Måltidsreduktion (inrikes)

MATRED

Måltidsreduktion frukost inrikes

MATRED_FRU

Måltidsreduktion lunch inrikes

MATRED_LCH

Måltidsreduktion middag inrikes

MATRED_MID

Måltidsreduktion (utrikes)

UTRRED

Måltidsreduktion frukost utrikes

UTRRED_FRU

Måltidsreduktion lunch utrikes

UTRRED_LCH

Måltidsreduktion middag utrikes

UTRRED_MID

Representation extern

REPEXT

Representation extern – avdragsgill

REPEXT_FRI

Representation extern – ej avdragsgill

REPEXT_SKT

Representation intern

REPINT

Representation intern – avdragsgill

REPINT_FRI

Representation intern – ej avdragsgill

REPINT_SKT