Kundfakturafråga

Kundfakturafråga

Senast ändrad: 21 februari, 2018

I den här rutinen får man detaljerad information om en enskild kundfaktura, såsom vilken kund det är, ansvarig, fakturadatum, bokföringsdatum, förfallodatum, senaste betalningsdag, fakturabelopp, momsbelopp, valutakod (visar blankt om det är svensk valuta), valutakurs och valutabelopp.

Likaså visas status, kravkod ränta och krav. Är det en svensk faktura, så är valutabeloppet samma som fakturabeloppet och det betalda beloppet.

Via knappen Åtgärd, om funktionen finns, kommer man åt de vanligaste rutinerna som berör fakturan, så som betala, makulera, kreditera och ändra.