Kopieria verifikation

Kopieria verifikation

Senast ändrad: 5 augusti, 2019

Denna rutin används för att kopiera verifikat. Den kan användas för att boka in fasta konteringar som ska ske varje månad.

Kopiera inte Kund-/Leverantörsreskontraverifikat – då skapas inte poster i reskontran (J, K, L, M-verifikat).

Verifikation med periodiseringsrader (bokförd i flera perioder) går inte att kopiera i de olika perioderna, utan samtliga rader kopieras med den angivna
bokföringsdagen.

 

Verifikationstyp
Ange verifikationstypen på det verifikat som ska Kopieras.
Kopieringar av ett verifikat som tillhör kund eller leverantörsreskontran kommer att skapa differens mot respektive reskontra.

 

Verifikationsnr
Ange det eller de verifikationsnummer som ska kopieras, från och med samt till och med.

 

Ver.typ – ny ver

Här anges vilken verifikationstyp man vill skapa på det nya verifikatet.

 

BokfDatum

Här anges det bokföringsdatum man vill ha på det nya verifikatet.