Kopiera projekt

Kopiera projekt

Senast ändrad: 16 mars, 2019

Projekt, uppdrag, offerter och offertuppdrag kan alla kopieras med ett par enkla steg. Rutinen ger stora möjligheter för kopiering, och till att till exempel skapa mallprojekt som kan användas enbart för kopiering. Funktionen är tänkt att hjälpa er att skapa nya projekt snabbt, baserat på era tidigare erfarenheter.

Projekt/Offertprojekt

 • Du kan välja att vid kopieringen ändra typ på projektet till offert, och tvärt om för offerter.
 • Du kan välja att kopiera projektet till att ligga under samma resultatenhet eller välja en annan. 
 • Ange ett projektnummer själv eller låt systemet följa nummerserien.
 • Välj vilka delar av projektet du vill kopiera
  • Kalkyl/Prognos/Utfall (välj här om du vill att det ska sparas som det är, eller om utfall i stället skall läggas som kalkyl och prognos)
  • Priser
  • Dokument
  • Projektåtkomst
  • Alla uppdrag (ovan val gäller även för kopierade uppdrag)
   • Behåll numrering (detta innebär att suffixen på uppdragen är densamma men det nya projektnumret används)
   • Orderrader
   • Planering (inklusive resursplanering)
   • Använda nya projektets grunddata (för att se till att uppdragen får samma grunddata som projektet)

Uppdrag/Offertuppdrag

 • Du kan välja att vid kopieringen ändra typ på uppdraget till offert, och tvärt om för offerter.
 • Du kan välja att kopiera uppdraget till att ligga under samma projekt eller välja ett annat. 
 • Ange ett uppdragsnummer själv eller låt systemet följa nummerserien.
 • Välj vilka delar av uppdraget du vill kopiera
  • Kalkyl/Prognos/Utfall
  • Dokument
  • Orderrader
  • Planering (inklusive resursplanering)