Koncernmellanhavande

Koncernmellanhavande

Senast ändrad: 8 januari, 2020

Allmänt

Gör det möjligt att automatiskt få en uppbokning av alla mellanhavanden som finns inom koncernbolagen.

Kmell=Koncernmellanhavanden

Finns i stora registervården under uppstart/redovisning.

Lägg upp de olika bolagen inom koncernen i tabellen för resp bolag.

För enkelhetens skull använd samma identitet för samma bolag i koncernen.

Kontoplanen

Finns i stora registervården under underhåll.

Bestäm vilka konton som ni har behov av att stämma av och följa upp mellan koncernsbolagen.

Lägg in på dessa konton att koncernmellanhavande är ”obligatoriskt” eller ”ja”. Det innebär att det automatiskt bokas upp i redovisningen om en kund eller leverantörs är inblandad som det har satts en kmell kod på.

Kundfodringar och Leverantörsskulder

Ange i grundparameter för kund resp leverantör att ett särskilt tillgång resp skuldkonto skall användas.

I detta fall använder vi kategori 2 som kund och leverantörskategori. Då bokas kund och leverantörsskulder inom koncernen upp på ett egna konton.

Kundregistrering

I detta fall använder vi kundfodringars konto enligt kategori 2 och koncernmellanhavandekoden är 2 för byggbolaget.

Leverantörer

I detta fall använder vi leverantörsskulders konto kategori 2 och koncernmellanhavandekoden är 3 för Elbolaget.

Bokföringsorder=Verifikation

Exempel

Vi hade kunnat lägga även på tex intäktskontot att vi vill följa upp koncernmellanhavandet på detta då hade det blivit automatiskt bokat.

Rapporter

Det är enkelt att lägga upp en rapport i rapportgeneratorn/mallen som hämtar upp de uppgifter du vill ha.