Klientinstallation

Klientinstallation

Senast ändrad: 3 april, 2020

Du måste vara administratör dvs ha full behörighet på klienten för att göra en klientinstallation.

Kontrollera att sökväg finns upplagd för PP7 Pro på den klient där installation skall göras.

 1. Kör PP7DFxxWS.exe från PP7Pro\Client katalogen för att göra klientinstallationen. Starta programmet som Administratör.
 2. När programmet startar, välj språk (Svenska eller Engelska)
 3. Välj “Nästa” tre gånger, varpå installationen
  1. sätter upp genvägar till programmen på servern
  2. registrerar ett antal ActiveX-komponenter
  3. skriver ned sökvägar till huvudinstallation i RegEdit.
  4. Installerar teckensnitten
 4. Därefter kommer fyra andra installationsprogram starta, efter varandra. Kör alla och fortsätt inte med nästa förrän den pågående är färdig.
  1. DataFlex Runtime (kör igenom utan att ändra någonting)
  2. PP7PDF (acceptera föreslagen sökväg)
  3. CrystalReports Runtime (acceptera allt till installationen är färdig)
  4. SQL Native Client Installation (Svara Ja om drivrutinen inte finns eller Nej om drivrutinen finns redan)
 5. Nu ska allt vara färdigt och ni kan prova att logga in.

Om installationen inte fungerar som den ska, så kan du köra alla delar var för sig. 

 1. Kör DataFlexRuntime från PP7-installationens mapp DataFlex xx.x\DataFlexXX.X.Workstation.exe
 2. Kör PP7PDF från Client-mappen
 3. Kör CRXIRuntimePP7 från Client-mappen
 4. Installera teckensnitten PP7VeraMoBd och PP7VeraMono som finns i Client-mappen
 5. Kör sqlncli.msi (64-bit) eller sqlncli32.msi (32-bit)
 6. Skapa en genväg till PP7Pro