Internfaktura

Internfaktura

Senast ändrad: 3 maj, 2019

Uppsättning

  1. Intäktskonton för internfakturering läggs upp i nedanstående grundparameter.

                                  Tänk på att markera i kontoplanen att kontona får användas för fakturering.

  1. Internkund läggs upp med sin resenhet som kundnr. Bocka i internkund.
  1. Registrera internt uppdrag

                             Under anbud/löpande: Klicka i Internt

                             Kundnr: Ange internkundens nr  = Resenhet

                            Uppdrag internfakt: Internkundens uppdragsnr

  1. Fastställande av internfakturor