Integration med DocTech

Integration med DocTech

Senast ändrad: 26 juni, 2020

Integration med DocTech finns i dagsläget (PP7 R2020.2) för leverantörsfaktura.  I förlängningen kommer vi även erbjuda kundfaktura.

DocTech är ett företag med stor erfarenhet av fakturskanning och dokumenthantering. Vi är glada att kunna erbjuda dem i vår integrationsportfölj!

Leverantörsfaktura

Leverantörsfakturalösningen fungerar så som att DocTech anropar PP7s öppna API för att spara ned fakturor direkt i PP7, med PP7s valideringsfunktionalitet inbyggd. DocTech kan hämta konton, ansvariga, projekt och uppdrag så att de har möjlighet att skapa en faktura med så mycket information som möjligt redan från start.
 
När fakturan är skapad så syns den i PP7 i vyn Inregistrerade leverantörsfakturor, där du kan ändra den om det behövs innan den fastställs och går ut på attestgång.

Vid valideringsfel läggs PDF-filen i registreringen av fakturor, för vidare manuell behandling. Filen får då ett filnamn med ett prefix som talar om ungefär vad som gått fel:

  • NoExSup (non existant supplier) – fakturan har en referens till en leverantör som inte finns upplagd i PP7
  • NoAllowCurr (no allow currency) – fakturan har valutabelopp men leverantören i PP7 tillåter inte valuta
  • AlrProc (already processed) – en faktura med samma fakturanummer och leverantör är inläst i PP7 inom 180 dagar bakåt, vilket inte tillåts.
  • ValErr (validation errors) – valideringsfel, här kan något vara tokigt som t ex konto, projekt etc i fakturan