Handyman

Handyman

Senast ändrad: 21 oktober, 2020

Här följer en beskrivning över hur integrationen med Handyman fungerar.

 

Kommunikation & Drift

Kommunikation mellan PP7 och Handyman med sker med XML-filer som läses ut med ett interval som kan ställas in.

Programmet PP7Hman.exe måste vara igång för varje bolag som använder Handyman, och .ini-filen (..\PP7Pro\Programs\Handyman.ini måste vara inställd rätt. Här ställs sökvägar till import- och exportmappar in, samt timeout för timers.

Data

PP7 är master för:

  • Kund
  • Projekt
  • Uppdrag (OBS! Handyman kan skapa uppdrag på sin sida och skickar då in en fil med blankt uppdrag, och då skapar vi det)

PP7 skickar (filerna börjar på “i”) och Handyman läser in:

  • Projekt som skapas/ändras i en XML-fil ().
  • Uppdrag som skapas eller ändras i en XML-fil ().

Handyman skickar (filerna börjar på “e”) och PP7 läser in:

  • Nya uppdrag
  • Nedlagd tid
  • Använt material