Hämta upparbetat

Hämta upparbetat

Senast ändrad: 17 maj, 2019

För att snabbt kunna fakturera slutkund, så finns möjligheten i PP7 att “hämta upparbetat”. Denna funktion innebär att med ett knapptryck kan ni skapa ett helt fakturaunderlag baserat på era arbetade timmar, fakturor från UE och inköpt material.

Fakturaunderlaget kan så klart ändras manuellt och nya rader kan läggas till.

Klicka på knappen “Skapa fakturarader” nedan för Uppdragets orderrader. Då får du upp en översikt över vad som kommer över till fakturan. Här kan du välja att inte ta med vissa rader just nu, eller aldrig och på så sätt strukturera din fakturering.

Observera att överförda rader kan inte hämtas igen!
Om du inte vill fakturera alla överförda rader just nu kan du avmarkera rutan Fakturera på raden. Då skrivs inte den raden ut på fakturan till dess att du åter markerar Fakturera.

Vad hämtas?

Tidrapporter

Ni kan välja att hämta över enbart attesterad tid, eller all tid löpande. När ni hämtar tidrapporter så får ni över både registrerad tid, reseräkningar och utlägg under förutsättning att de är markerade för fakturering. 

Leverantörsfakturor

Liksom med tid kan ni här välja att enbart hämta över attesterade fakturor, eller alla fakturor löpande. Om fakturan är kopplad till ett inköp, så får ni inte över själva fakturabilden, utan i stället fakturaraderna (artiklarna), det kan ni läsa mer om nedan.

Inköp

Om ni gjort ett inköp via PP7 och får en leverantörsfaktura på materialet, så finns möjlighet att hämta över de raderna för vidarefakturering direkt. I detta fall så får ni inte över själva leverantörsfakturan, utan fakturaraderna. Ni kan välja att enbart hämta över rader som är markerade som slutlevererade (dsv där levererat antal är samma som beställt antal), eller alla rader oavsett leveransstatus.

Jobbar ni med e-faktura så hamnar allting rätt direkt. Finns fakturaraderna i e-fakturafilen, så räknas fakturan som ett inköp och ni kan hämta fakturaraderna till ett kundfakturaunderlag. Annars hämtas hela fakturan över till underlaget.

Hur justerar man vad som hämtas?

För anbudsjobb så får man frågan om man verkligen vill hämta över upparbetat. Om man svarar ja så hämtas allt som finns. Här kan man ställa in i Pris-fliken på projektet om man inte vill föra över rader som är kopplade till vissa aktiviteter. Inställningarna i projektet går före eventuella andra inställningar på projekttypen.

löpande jobb så hämtas alltid allting som ligger upparbetat. Om man trots det inte vill ha över rader som är kopplade till vissa aktiviteter så kan man ställa in det i prisfliken under projektet samt i projekttypen i Registervård. 
OBS! Både prisflik och projekttyp måste vara inställda på att inte föra över aktiviteten för att det ska slå igenom för löpande jobb! Om information fortfarande hämtas till uppdraget kan det bero på att systemet som en sista kontroll även tittar på konto-förslaget på leverantören, och aktiviteten det är kopplat till. Är den aktiviteten markerad för överföring till fakturering så kommer raden att skapas på uppdraget trots att man markerat den aktivitet fakturan är registrerad på att inte föras över!