Favoriter

Favoriter

Senast ändrad: 26 september, 2019

Om det är något som du arbetar med ofta i PP7 och som du lätt vill komma åt, så kan du skapa en favorit av just den funktionen.

Favoriterna är användar-, företag- och roll-baserade, vilket innebär att en användare kan ha olika favoriter i olika företag, och för sina olika roller. När en menypost är tillagd som favorit så visas stjärnan i verktygsraden som gul, annars är den grå.

Lägg till

Genom att öppna den menypost du vill lägga till och sedan klicka på stjärnan i verktygsmenyn så lägger du till en ny favorit för din aktuellt inloggade roll och företag.

Öppna

Tillagda favoriter visas i menyrubriken Favoriter. Klicka på en favorit för att öppna den. 

Ta bort

Öppna den menypost du vill ta bort ur favoriter, och klicka på stjärnan i verktygsfältet (som nu är gul eftersom det är en favorit). Favoriten tas nu bort för din aktuellt inloggade roll och företag.

Specifika favoriter

Med specifika favoriter menas att man kan lägga till specifika Projekt, Uppdrag, Offertprojekt samt Offertuppdrag som favoriter.

För att göra det, öppna det projekt du vill lägga till och klicka på stjärnan i verktygspanelen. Du får då frågan om du vill lägga till vyn (projektbilden) eller just det projekt du har framme. Svara NEJ för att lägga till projektet.

För att ta bort favoriten, gör på samma sätt som för att ta bort en vanlig favorit.