Export av tid till Visma

Export av tid till Visma

Senast ändrad: 15 mars, 2018

1. Tidkoder

Lägg upp tidkoder i PP7. Dessa kan sedan exporteras till Visma Lön, efter exporten skall de kompletteras med lönearter.

Tidkoderna går över till Visma med antal.

2. Utläggskoder

Utläggskoderna läggs upp i inmatningsvyn för tidkoder, men utläggskoden skall alltid börjas med ett ”U”. Motsvarande utläggskoder läggs sedan upp Visma Lön och kompletteras med lönearter

Utläggkoderna går över till Visma med belopp.

Inställningar i Visma Lön

Utläggskoderna uppdateras under:
Arkiv / Företagsunderhåll / Företagsinställningar / Import/Export / Utläggskoder

Om moms skall specificeras på ingående moms på utlägg:
Arkiv / Företagsunderhåll / Företagsinställningar / Bokföring /

Specificera ingående moms på utlägg.

3. Artikelregister internt

 1. Koppla samman tidartiklar med respektive tidkod.
 2. På artiklar som kopplas till Utläggskoder skall även typ av artikel anges:
  • Utlägg (inkl. traktamente och avdrag på traktamente)
  • Representation
  • Milersättning

4. Kontrollera anställningsregistret

Följande måste vara angivet på den anställde för att exporten till Visma Lön skall fungera:
 • Namn
 • Personnr
 • Signatur
 • Personalkategori
 • Anställningnr lön om det skiljer sig från anställningsid.

5. Tidrapportering per dag

Tid registrerad på tidartiklar med tidkoder exporteras till Visma Lön.

Under fliken ”Övrigt” anger man eventuella utlägg.

Apris anger pris för ev. vidarefakturering till kund.
Kostapris anger med vilken kostnad uppdraget skall debiteras.
Eget utlägg (inkl. moms), exporteras till Visma Lön.
Därav moms, exporteras till Visma Lön.
Under text kan man ange vad utlägget avser, exporteras till Visma Lön.

6. Överföring till externt lönesystem - Visma

Här anges datumurval och kategori som skall föras över.
Överföringsdatum föreslås till dagens datum.
Systemet förslår filkatalog och filnamn, båda kan ändras.

Önskar man återskapa överföringsfilen skall ange det tidigare överföringsdatumet och klicka i ”Ja” i rutan ”Återskapa exportfil per överföringsdatum.

När överföringen är skapad kommer ovanstående informationsruta upp som bekräftelse att exportfilen är skapad.

När överföringen är avslutad kan man i rutan till höger kontrollera vad som är med i överföringsfilen.

7. Aktivera import från annat tidredovisningssystem i Visma Lön

Inställningar i Visma Lön

Utläggskoderna uppdateras under:

Arkiv / Företagsunderhåll / Företagsinställningar / Import/Export / Tidredovisning

Ange den sökväg som angavs vid utläsningen.