Etiketter

Etiketter

Senast ändrad: 29 januari, 2020

I PP7 kan du arbeta med etiketter (tag clouds). Det innebär att du kan skapa så många etiketter du vill för ett visst område i systemet (projekt, uppdrag etc). Dessa etiketter kan sedan sättas på olika projekt, uppdrag och annat. Den globala sökningen i PP7 kan sedan användas för att söka fram allting på en viss etikett.

Skapa etiketter

Din administrator kan skapa etiketter genom att gå till Registervård -> Systeminställningar -> Etiketter. 

  • Välj Typ (Projekt, Uppdrag etc)
  • Alla skapade etiketter för vald Typ visas
  • För att ändra en skapad etikett, klicka på den och ändra sedan innehållet
  • För att skapa ny, fyll i Namn och färg (välj i färgväljaren)
  • Klicka Spara

Du kan även lägga till ytterligare information

  • Beskrivning visas som en tooltip över etiketten 
  • Text färg sätter färgen på texten (default är vit)
  • Etiketten kan tas bort av användarna betyder att ett litet ‘x’ visas på etiketten så användarna kan ta bort den.

Skriv in namnet på etiketten, välj en färg, beskrivning och om etiketten ska kunna tas bort av användarna.

Använda etiketter

För att använda etiketterna i systemet så väljer du helt enkelt bland de valbara etiketterna på t ex ett projekt (se bild). 

Du kan söka på etiketter i globala sökningen i PP7.

  • För att söka efter enbart allt med vald etikett, använd tecknet ‘#’ framför etikettens namn, t ex #bra projekt. 
  • Om du i stället söker på ‘bra projekt’, utan ‘#’ framför, så kommer du få träffar i hela systemet