Checklista i mobil arbetsorder

Checklista i mobil arbetsorder

Senast ändrad: 10 september, 2019

 • Klicka på Checklista i arbetsordern.
 • På den nya sidan som visas kan du jobba med checklistan och markera/avmarkera de punkter som utförs.
 • Punkter som är tvingande visas med röd markering.
 • Punkter som ger varning visas med gul markering.
 • Ej utförd kontrollpunkt visas med tom cirkel.
 • Ej utförd kontrollpunkt med notering visas med gul markerad cirkel.
 • Utförd kontrollpunkt visas med grön markerad cirkel.
 • Svar visas med kursiv stil under kontrollpunktens rubrik. Om inget svar finns, men notering finns, så visas notering i stället för svar.
 • Rubriker visas med fet text.
 • Infotext visas med kursiv text.

Klicka på en kontrollpunkt som är uppsatt som:

 • Markering – markering görs direkt och texten från Värde i checklistan visas som svar
 • Markering & Notering – markering görs direkt. Klicka på i-knappen till höger för att ange en notering. Noteringen visas som Not: under kontrollpunkten.
 • Flerval/Numeriskt värde/Text/Fritext – en ny sida visas där valen kan göras.

 

Vid avslut att arbetsorder görs en kontroll om checklistan/någon kontrollpunkt är tvingande. Är den det, och inte är besvarad, får man en varning och kan inte avsluta arbetsordern.

Om man inte svarat på en kontrollpunkt som är markerad som Varning – ges en varning vid avslut, men man kan avsluta ändå!

Utskrift och kontroll

En ifylld checklista kan skrivas ut och kontrolleras från PP7.

Om checklistan i detta läge förändras av en användare som inte från början fyllt iden, skapas en logg så man kan spåra vem som gjort ändringen.

Från arbersorder-fliken under uppdraget finns möjlighet att skriva ut alla checklistor. Det är också möjligt att skriva ut en enstaka checklista genom att högerklicka på raden med checklistan och välja Visa Checklista och sedan klicka på knappen Skriv ut. Checklistorna sparas under dokumentfliken i Microsoft Word-format. En Word-mall krävs för utskrift och kan skapas av PP7.

För att en checklista ska bli utskriven måste Aktiviteten den är kopplad till vara slutförd. Aktiviteten kan enbart bli slutförd om alla resurser på den aktiviteten har klarmarkerat sin del.