Budget/Prognos på projekt

Budget/Prognos på projekt

Senast ändrad: 30 januari, 2019

OBS! Denna artikel gäller enbart om rutinen Budget/Prognos är aktiverad i er uppsättning.

När en prognosomgång startas i systemet (görs av PP7 ansvarig), så blir fliken Prognosfördelning på projektet aktiv. Här kan du nu fördela ut de resterande intäkterna och kostnaderna på ditt projekt, framåt i tiden, till projektets slutperiod.

Här nedan ser du hur det ser i projektbilden när en fördelning ska göras.

Även om texten nedan talar om Projekt, så finns möjligheten att arbeta på en ännu lägre nivå, Uppdragsnivå. Det väljer ni själva. Texten nedan gäller samma för både projekt och uppdrag.

 1. Detta är den prognos du har lagt på projektet just nu
 2. Här ser du det totala utfallet på projektet, från projektstart till prognosstart – OBS! Om du ställer muspekaren över denna ruta så visas en hjälptext med utfall för enbart aktuellt år!
 3. Skillnaden mellan din prognos och det totala utfallet.
 4. Hur mycket av det återstående värdet har du fördelat ut på kommande perioder?
 5. Om du inte har fördelat ut hela återstående beloppet så får du en diff som visas här. OBS! Prognosfördelningen kan ej godkännas om du har en diff!  
 6. Fördelat belopp för innevarande år.
 7. Fördelat belopp för kommande år, om det finns några. Placera muspekaren över detta fält för att se fördelningen per år, om resterande perioder spänner över många år.
 8. När du klickar här får du frågan om du vill fördela prognosen jämt över tiden (till projektslut) eller inte. Väljer du nej, så hämtas föregående fördelning (om någon finns) och du får manuellt justera eventuella diffar.
 9. Om fördelningen är korrekt, så finns inga diffar, och du kan godkänna prognosen. Finns diffar kan du ej godkänna!
 10. Om du har godkänt prognosen så kan du öppna den igen – under förutsättning att inte övernivåerna är godkända – då kan du inte längre öppna din prognos!
 11. Här ligger fördelningen per period, fram till projektet sista period. Du kan manuellt justera alla belopp och även lägga till perioder så länge de inte går förbi projektslut. 

FAQ

Kan jag justera projektets prognos?
Ja, den vanliga projektprognosen kan du ändra under hela prognosarbetets gång. Naturligtvis kommer en diff att uppstå i prognosfördelningsfliken som du måste justera manuellt. Men om projektet eller någon nivå över är godkänt, så kan du inte justera den diff som uppstår i prognosfördelningen. Om det bara är projektet som är godkänt så kan du öppna det igen för att justera diffen. 
Kan jag öppna ett avslutat projekt under prognosens gång?

Enbart personer med rätt behörighet kan öppna projekt under prognosens gång (se nedan). Det är inte rekommenderat att öppna ett avslutat projekt under prognosens gång.

Kan jag vill avsluta ett projekt under prognosens gång?

Enbart personer med rätt behörighet kan stänga projekt under prognosens gång (se nedan). Det är inte rekommenderat att avsluta ett projekt under prognosens gång.

Vem kan öppna/stänga projekt under prognosens gång?

Det finns en parameter i grundparametrarna där man styr vilken behörighet som får öppna/stänga projekt under prognosarbete.

Projektens prognosfördelning

Godkännande ej möjligt i prognosfördelning, vad göra?

Om prognosfördelningen uppvisar en differens, är det ej möjligt att godkänna projektet. Se till att differensen försvinner genom att justera fördelningen.

Projektstart/-slut behöver justeras under prognosens gång

Fördelning av ett projekts prognos baseras på projektets planerade livstid. Om denna livstid förändras under prognosens gång, måste projektet prognos vara öppen för att ny fördelning kan ske. Ändra start/slut och klicka på Uppdatera-knappen. Välj att:

 • Fördela jämt – prognosen sprids ut jämt över hela projektets livstid baserat på den nya förändringen
 • Kopiera föregående fördelning – fördelningen kopieras från föregående prognos och tillkommande perioder lämnas blanka vilket innebär en differens som måste manuellt justeras.
Ta bort fördelningsrader

Det är ej möjligt att ta bort fördelade rader i projektet. Justera projektets livstid och gör en ny fördelning för att få bort oönskade