Ärendesammandrag

Ärendesammandrag

Senast ändrad: 5 februari, 2020

Ärendehanteringen i PP7 kan användas på flera olika sätt. Syftet med funktionen är att göra det möjligt att följa upp ett ärende, diskutera med kollegor och skicka ett svar till frågeställaren. Det är möjligt att manuellt lägga till ett ärende som behandlar som är specifikt för er organisation. Ärenden kan också läggas upp automatiskt, t ex genom att koppla på attestgång på dokument som läggs till i PP7. Ett så kallat “dokumentärende” skapas då för attest av dokumentet.

Denna vy är till för att visa en översikt över alla ärenden. Ett antal filter finns att tillgå men som standard öppnas vyn med dina öppna ärenden.

Det finns ett antal brickor, eller “tiles”, i ovankant av vyn som visar statistik över ärenden i systemet. Vissa av dem kan du klicka på för att förändra filtreringen så att den speglar informationen i brickan.

Det finns här en Hantera-knapp. Med den knappen kan du utföra ett antal åtgärder för ärenden:

  • Skapa nytt ärende
  • Kontroll – gör en kontroll av öppna ärenden och skickar påminnelser till kunden om svar krävs och stänger ärenden som inte har blivit återkopplade. Inställningar för detta kan du hitta under Registervård -> Grundparametrar -> Övrigt -> Ärendehantering och rubriken Automatiska mailutskick. 
  • Läs mail – läser in ärenden från en mailbox som sätts upp på samma ställe i registervården. Ärenden skapas och kund och kontaktperson hämtas baserat på e-postadressen som har skickat in ärendet.
Du kan i denna vy också snabbt ändra vissa uppgifter på varje ärende, så som status, prioritet, typ och ägare. Om ärendet är knutet till en arbetsorder kan du klicka dig vidare till den direkt härifrån också.
 
För att titta närmare på ett ärende klickar du på ärendenumret och kommer då till vyn Ärenderegistrering.