Begäran om utbetalning av rotavdrag

Begäran om utbetalning av rotavdrag

Senast ändrad: 5 december, 2019

En elektronisk begäran om utbetalning av rotavdrag ska skickas till Skatteverket för detta ändamål, enligt regler från och med 1 april 2015.

När en rot-faktura är skapad och fastställd (och betald av kunden) kan filen skapas.

I vyn visas de fakturor som kommer med i begäran. Dubbelklicka på en faktura för att öppna Kundfakturafråga.

Markera Ny utskrift och klicka på Starta för att skapa filen.

En XML-fil skapas som sedan kan laddas upp hos Skatteverket.

En länk till Skatteverkets hemsida finns i vyn för snabb access.

Möjlighet finns också att göra en återutskrift på en tidigare begäran. Denna fil skall ALDRIG laddas upp hos Skatteverket!

Filen får automatiskt ett begärannr och namnsätts till BegaranRot_[dagensdatum].xml.

OBS! Skrivs flera filer samma dag så skrivs den första över!

Windows

Webben