Räntefaktura – gör om

Räntefaktura – gör om

Senast ändrad: 3 juli, 2018

Makulera fakturan

Vill man ta bort en kundfaktura efter en fastställandekörning och makuleras den här.

Kundreskontra/Betalning och ändring – Makulering av kundfaktura

 

Ta upp fakturan det gäller och ange bokföringsdatum för makulering.

 

Kundfakturan kommer att ligga kvar i både Kundreskontra och Huvudbok, med fakturabelopp 0. I bokföringen har fakturan vänts bort.

 

Makulering kundfaktura journal

Journal körs automatiskt när man klickat på Makulera.

Hämta vilka fakturor som omfattades

I kundfakturafråga ser du på fakturan vilka fakturor som omfattas.

 

 

Ändra status på alla som skall vara med i räntefaktureringen

Kundreskontra/Betalning och ändring – Ändra kundfaktura

Ändra kravkod till ”Slutbet ev ränta”

Gör en ny räntefaktura.