Räntefaktura – gör om

Räntefaktura – gör om

Senast ändrad: 12 juni, 2018

Makulera fakturan

Vecko/Månad bearbetning kund/Makulera kundfaktura.
Makulera i samma period som fakturan ligger för att ingen misstämning skall ske.

 

Starta fastställande av kundfakturor

Dagligen/Fakturering/Fastställande externa fakturor

Hämta vilka fakturor som omfattades

I kundfakturafråga ser du på fakturan vilka fakturor som omfattas.

 

 

Ändra status på alla som skall vara med i räntefaktureringen

Dagligen kundreskonta/Ändra kundfaktura

Ändra kravkod till ”Slutbet ev ränta”

Gör en ny räntefaktura.