Inläsning XML-leverantörsfakturor

Inläsning XML-leverantörsfakturor

Senast ändrad: 15 januari, 2019

Grunder

 • Använd PP7ImpInv.exe för schemalagda importer
 • Använd PP7XML.exe för manuell import
 • För att hämta protokoll från Central Repo, ska man för PP7ver101 (dvs DF 18.0) använda PP7XML_NS.exe. För versioner över, ska vi använda PP7XML.exe
 • Se till att hämta senaste protokollen från Central Repository
 • Om ingen fakturabild ska skapas av PP7, markera Skriv ej PDF-faktura i protokollet
 • Om XML-filen innehåller samma fakturareferens som redan finns på den leverantören, så läses inte filen in
 • Vi hämtning av Zip-fil från FTP, så läses XML-filen in i PP7 som faktura, och PDF-filerna slås ihop till fakturabild (Inexchange levererar redan sammanslagna PDF-filer, Scancloud levererar flera PDF-filer löst som vi måste slå ihop, Apix levererar en PDF för originalfakturan, och en Zip (i den yttre Zippen) som innehåller bilagor som vi slår ihop med fakturan)

Behandling av XML-filen

 • Fakturadatum hämtas från XML-filen. Om fakturadatumet är mer än 180 dagar gammalt, så tar vi i stället dagens datum till fakturadatum.
 • Bokföringsdatum behandlas som i övriga systemet, dagens datum. Om perioden är låst hämtas första datum i öppen period.
 • Vernummerserie hämtas från serie 2 för XML-fakturor. Se till att den nummerserien är högre än den vanliga!
 • OBS! Vernummerserien hämtas baserat på vilket bokföringsår som står angivet i Grundparametrarna! Detta kan ställa till problem vid årsskiftet, då bokföringsåret fortfarande står på fg år – detta resulterar i att fakturorna får nummerserie från fg år, men bokföringsperiod/datum från nya året!