Inläsning XML-leverantörsfakturor

Inläsning XML-leverantörsfakturor

Senast ändrad: 11 juli, 2018

  • Använd PP7ImpInv.exe för schemalagda importer
  • Använd PP7XML.exe för manuell import
  • För att hämta protokoll från Central Repo, ska man för PP7ver101 (dvs DF 18.0) använda PP7XML_NS.exe. För versioner över, ska vi använda PP7XML.exe
  • Se till att hämta senaste protokollen från Central Repository
  • Om ingen fakturabild ska skapas av PP7, markera Skriv ej PDF-faktura i protokollet
  • Om XML-filen innehåller samma fakturareferens som redan finns på den leverantören, så läses inte filen in
  • Vi hämtning av Zip-fil från FTP, så läses XML-filen in i PP7 som faktura, och PDF-filerna slås ihop till fakturabild (Inexchange levererar redan sammanslagna PDF-filer, Scancloud levererar flera PDF-filer löst som vi måste slå ihop, Apix levererar en PDF för originalfakturan, och en Zip (i den yttre Zippen) som innehåller bilagor som vi slår ihop med fakturan)
  •