Budget/Prognos på projekt

Budget/Prognos på projekt

Senast ändrad: 2 mars, 2018

OBS! Denna artikel gäller enbart om rutinen Budget/Prognos är aktiverad i er uppsättning.

När en prognosomgång startas i systemet (görs av PP7 ansvarig), så blir fliken Prognosfördelning på projektet aktiv. Här kan du nu fördela ut de resterande intäkterna och kostnaderna på ditt projekt, framåt i tiden, till projektets slutperiod.

Här nedan ser du hur det ser i projektbilden när en fördelning ska göras.

 1. Detta är den prognos du har lagt på projektet just nu
 2. Här ser du det totala utfallet på projektet, från projektstart till prognosstart – OBS! Om du ställer muspekaren över denna ruta så visas en hjälptext med utfall för enbart aktuellt år!
 3. Skillnaden mellan din prognos och det totala utfallet.
 4. Hur mycket av det återstående värdet har du fördelat ut på kommande perioder?
 5. Om du inte har fördelat ut hela återstående beloppet så får du en diff som visas här. OBS! Prognosfördelningen kan ej godkännas om du har en diff!  
 6. Fördelat belopp för innevarande år.
 7. Fördelat belopp för kommande år, om det finns några. Placera muspekaren över detta fält för att se fördelningen per år, om resterande perioder spänner över många år.
 8. När du klickar här får du frågan om du vill fördela prognosen jämt över tiden (till projektslut) eller inte. Väljer du nej, så hämtas föregående fördelning (om någon finns) och du får manuellt justera eventuella diffar.
 9. Om fördelningen är korrekt, så finns inga diffar, och du kan godkänna prognosen. Finns diffar kan du ej godkänna!
 10. Om du har godkänt prognosen så kan du öppna den igen – under förutsättning att inte övernivåerna är godkända – då kan du inte längre öppna din prognos!
 11. Här ligger fördelningen per period, fram till projektet sista period. Du kan manuellt justera alla belopp och även lägga till perioder så länge de inte går förbi projektslut.